^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Przedłużony termin naboru wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

logo ARiMR niebieskie w krzywych B

Przedłużony termin naboru wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:

  • co najmniej 3 szt. bydła płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy - od 5 100 zł;
  • • co najmniej 3 krowytypu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy - od 1 000 zł;
  • • co najmniej 21 świńurodzonych w gospodarstwie rolnika - od 4 500 zł;
  • • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy- od 1 800 zł;
  • • co najmniej 5 kózpłci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy- od 1 000 zł;
  • • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta – od 2 200 zł, gęsi – od 4 300 zł, indyki  - od 8 600 zł;
  • • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego(w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych)- od 8 600 zł;
  • • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnychw szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych - od 1 400 zł;

    Więcej informacji   www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com