^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – nabór 18.06 – 17.07.2018r. najważniejsze zmiany

Uwaga zmiany w punktacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

Kolejność przysługiwania pomocymoney

 1. Punkty za staż i kwalifikacje zawodowe zostały wycofane
 • zmiana było max 5 pkt.

 

 1. Punkty za rodzaj planowanej produkcji ( od 1 do 3 pkt):
 • 1 pkt – Uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości, (wymagane 50% upraw) – było punktów 2
 • 2 pkt – Rolnictwo ekologiczne, potwierdzone certyfikatem(wymagane 50% upraw) – było punktów 4
 • 1 pkt – Produkcja minimum 1 ha roślin wysokobiałkowych – było punktów 2.
 1. Punkty za kompleksowość biznes planu ( od 0,25 do 7pkt):
 • 2 pkt – Inwestycja budowlana na gruntach stanowiących własność bez zmian;
 • 1 pkt – Udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych (nie więcej niż 0,25 za każde szkolenie lub usługę doradczą) – było punktów 2.
 • 1 pkt – Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – było punktów 2.
 • 1 pkt – Działania w zakresie przygotowywania do sprzedaży;
 • 2 pkt – Przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa – wcześniej za to kryterium mogliśmy otrzymać 3 punkty;
 1. Punkty za realizację celów przekrojowych:

w zakresie ochrony środowiska i klimatu:

 • 1 pkt – Udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych, mniejszy lub równy 66% – było 0,5 punktu;
 • 2 pkt – Przygotowanie i stosowanie planu nawozowego – bez zmian;
 • max 5 pkt – jeżeli realizowana inwestycja wspiera ochronę środowiska i przeciwdziała zmianą klimatycznym - bez zmian
 1. Punkty w zakresie innowacyjności:
 • 2 pkt – Jeżeli inwestycja przyczynia się do: postępu biologicznego, organizacji produkcji, nowoczesnych technologii produkcji lub  innowacyjny produkt.
 1. Punkty za docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa:
 • 5 pkt – więcej niż 20 tys. euro;
 • 4 pkt – więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro (było punktów 3);
 • 2 pkt – więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro (był 1 punkt);
 1. Punkty za wiek:
 • 1 pkt – w dniu składania wniosku, wnioskodawca ma mniej niż 40 lat – było punktów 3.
 1. Dodatkowe kryteria punktowe wprowadzone zmianą do rozporządzenia:
 • 2 pkt – jeżeli realizowana inwestycja spowoduje zmianę kierunku produkcji co zostanie wykazane w biznes planie;
 • 2 pkt – jeżeli wnioskodawca przez okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika.

Aby uzyskać pomoc w ramach programu rolnik musi uzyskać na dzień składania wniosku o pomoc minimum 7 punktów. 

Natomiast kiedy nasz wniosek na Restrukturyzację małych gospodarstw dotyczy zaprzestania chowu i hodowli świń w związku z AFS musimy uzyskać minimum 8 punktów.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com