^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

Dla 1 ha powierzchni owocujących drzew i krzewów owocowych na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę ustalono kwotę pomocy wynoszącą 800 zł, a dla pozostałych upraw 400 zł. Równocześnie przyjęto, że pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk wymienionych w paragrafie2, ust.1, pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 września 2015r.

 

MRiRW stanęło na stanowisku, że w przypadku, gdy producent rolny posiada wyłącznie łąki i pastwiska, które nie były ubezpieczone – wysokość pomocy powinna wynosić 400 zł.

logo-mrirw 

czytaj pełny tekst

 

czytaj pełny tekst

 

na podstawie informacji nadesłanych przez ŚOR ARiMR w Częstochowie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com