^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ARiMR informuje: pomoc w ramach kredytów preferencyjnych w związku z suszą

W pierwszym półroczu bieżącego roku tysiące gospodarstw rolnych poniosło straty spowodowane przez susze. Poszkodowani potrzebują znacznych środków finansowych aby wznowić produkcję i poprawić sytuację finansową swoich gospodarstw. Ponadto tak poważna susza może w znaczący sposób pogorszyć zdolność producentów rolnych do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym również kredytów w których spłacie pomaga ARiMR.

Mając powyższe na uwadze przedstawiam informacje o możliwości uzyskania pomocy w ramach kredytów preferencyjnych, udzielanej przez ARiMR dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy.

 

arimr logo

 

 czytaj pełny tekst

 

 

informacja nadesłana przez   Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com