^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ARiMR informuje: jest więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013

Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania:

  • - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
  • - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • - Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

 

Wydłużenie, maksymalnie do 30 września 2015 r., terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy, jest możliwe dzięki nowelizacji przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi rozporządzeń dotyczących warunków przyznawania pomocy w wymienionych wyżej działaniach. Dwa pierwsze weszły w życie odpowiednio 16 i 18 czerwca, cztery pozostałe 27 czerwca.

 

arimr logoWarunkiem skorzystania z wydłużonego terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy jest złożenie w oddziale regionalnym, w odpowiednim terminie, wniosku o wprowadzeniu zmiany do zawartej wcześniej umowy. Bardzo istotne jest, aby nie przekroczyć terminu na złożenie aneksu do umowy. Jeżeli bowiem tak się stanie, taki beneficjent nie będzie mógł skorzystać z wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wypłatę pomocy.

W przypadku działań: "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"; "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz  "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - wnioski o przygotowanie aneksu do umowy trzeba złożyć w "swoim" oddziale regionalnym ARiMR do 30 czerwca 2015 r.

 

Natomiast beneficjenci pozostałych trzech działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"; "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" mają czas na złożenie wniosków o zmianę swoich umów - do 15 lipca 2015 r.

 

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomoc z tych sześciu działań PROW 2007 - 2013 zostało wprowadzone po to, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do nie dotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić beneficjenta w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR,wiecej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacj Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Źródło: www.arimr.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com