^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Normy i wymogi warunkowości w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)

broszura warunkowosc

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, przekazuję Państwu materiał informacyjny przygotowany z myślą o upowszechnieniu i wyjaśnieniu norm i wymogów warunkowości w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wyzwanie, przed którym obecnie stoimy, to zapewnienie zrównoważonych systemów żywnościowych, stymulujących gospodarkę z jednoczesną troską o przyrodę oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. To poważne wyzwanie jest też kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Wiąże się ono zarówno z utrzymaniem produkcji rolnej i jej opłacalności, jak i ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt.Ważnym narzędziem realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest nowa WPR na lata 2023-2027.

minister

Opiera się ona na dziewięciu kluczowych celach, a trzy z nich dotyczą bezpośrednio środowiska i klimatu.Z kolei podstawowym elementem „zielonej architektury” w ramach nowej WPR jest właśnie warunkowość. Jest ona połączeniem i wzmocnieniem wymogów zasady wzajemnej zgodności oraz zazielenienia, które obowiązywały do 2022 r.Warunkowość jest obowiązkowa dla rolnika wnioskującego m.in. o przyznanie płatno- ści bezpośrednich. Jest ona również bazą do określenia wymagań dla dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań podejmowanych przez rolnika.Warunkowość, podobnie jak zasada wzajemnej zgodności, składa się z: norm dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska (ang. Good Agricultural and Environmental Condition of Land), czyli norm GAEC oraz wymogów podstawowych w zakresie zarzą- dzania (ang. Statutory Management Requirements), czyli wymogów SMR.W materiale opisano wszystkie normy i wymogi. Szczególnie polecam Państwa uwadze zapoznanie się z informacjami na temat nowych norm i wymogów.Jestem przekonany, że przedstawione w materiale informacje będą dla Państwa bardzo przydatne i ułatwią wywiązywanie się z obowiązków wynikających z warunkowości.

Robert Telus

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com