^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021- 2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014-2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”)

MRRWERTpobrane

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje obecnie rozwiązania prawne, dokumentację oraz materiały informacyjno-promocyjne dotyczące wdrażania w Polsce
Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021-2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014-2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”).EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.
Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, którego budżet to blisko 732 mln euro. 
wykorzystaniu mediów społecznościowych.Europejskie dla Rybactwa (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) ), jest przygotowanie i zapewnienie działań komunikacyjnych dotyczących wsparcia z UE, w tym zapewnienie szerokiej, 
w tym zapewnienie szerokiej publikacji materiałów informacyjno- promocyjnych na stronach internetowych i przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.działań. W tym celu uprzejmie proszę o zamieszczenie załączonego artykułu na Państwa stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Dzięki temu dotrzemy do szerszego kręgu potencjalnych beneficjentów programu i w przyszłości efektywniej wykorzystamy środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej

Wejdż w linki i zapoznaj się:

EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI,RYBACKI I AKWAKULTURY (EFMRA)

Priorytety ERMA

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com