^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja podsumowująca projekt „Aktywni na wsi”

28 października 2021 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego miała miejsce konferencja podsumowująca projekt pn. „Aktywni na wsi – cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim”. Konferencję oficjalnie otworzył gospodarz spotkania – dyrektor ŚODR Marek Dziubek. Witając przybyłych gości dyr. Dziubek życzył owocnych obrad. Przedstawił przy okazji rolę i zadania ŚODR, realizowane na rzecz wiejskich społeczności.

DSC 0222

Na zaproszenie realizatora projektu: Fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego oraz współorganizatorów – Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków licznie odpowiedzieli przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych regionu częstochowskiego. Przybyli także przedstawiciele Urzędów Gmin, instytucji wspierających organizacje społeczne działające na wsi, radni, sołtysi. Wśród zaproszonych gości obecni byli: zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Barbara Borecka, zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnej Krajowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Krzysztof Sosnowski, przedstawiciel Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa w Wsi w Częstochowie Łukasz Giżyński, przedstawiciel Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Łukasz Bednarczyk oraz redaktor naczelna Tygodnika Regionalnego „Gazeta Częstochowska” Urszula Giżyńska, autorka cyklu artykułów, które ukazały się w prasie lokalnej województwa śląskiego. Warto tu podkreślić, że była to już trzecia edycja projektu, realizowanego w ramach programu KSOW, a łącznie ukazało się 30 artykułów poświęconych osobom i organizacjom społecznym działającym na obszarach wiejskich województwa śląskiego.

DSC 0212

Podczas konferencji z referatami wystąpili: Łukasz Ofiara – zastępca kierownika Biura Programów Horyzontalnych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Adrian Skrzypczak – inspektor w częstochowskim Biurze Powiatowym Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Robert Kępa – założyciel fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej im. ks. Kazimierza Zmanirowskiego, koordynator projektu.

DSC 0221

Paneliści poruszyli ważne dla uczestników sprawy, dotyczące głównie pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Łukasz Ofiara przedstawił szereg programów NIW, w ramach których można pozyskiwać środki finansowe. Jak podkreślił wiele programów zostanie uruchomionych już na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. Z kolei Adrian Skrzypczak omówił możliwości uzyskania dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z programu przeznaczonego dla Kół Gospodyń Wiejskich, a Robert Kępa streścił ideę i przebieg projektu „Aktywni na wsi”. Uczestnicy konferencji żywo zareagowali na zaproponowaną tematykę. Dyskusja wniosła wiele zapytań, a obecność merytorycznych przedstawicieli instytucji państwowych pozwoliła rozwiać liczne wątpliwości i pozyskać cenne informacje do skutecznego pozyskiwania funduszy na działalność społeczną.

DSC 0237

Miłym i smacznym akcentem był bogaty poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wąsoszy w gminie Konopiska. Stół wypełniły potrawy autorskie – różnego rodzaju pasztety, żurawina, sałatki, zupa dyniowa, żurek.

DSC 0238

Fot. Urszula Giżyńska

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com