^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wyniki międzynarodowego etapu konkursu WWF Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że zwycięzcą etapu międzynarodowego konkursu Rolnik Roku region Morza Bałtyckiego, organizowanego w ramach Programu WWF na rzecz Ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego, został p. Sauli Brander, fiński rolnik prowadzący gospodarstwo “Lisko Farm” w sposób ekologiczny. Praktyki stosowane w tym gospodarstwie obejmują m.in. utrzymanie terenów podmokłych i stref buforowych, uprawę współrzędną, recykling składników odżywczych przy użyciu obornika kurzego oraz techniki rolnictwa precyzyjnego. Gospodarstwo utrzymuje również 370 hektarów lasów certyfikowanych przez FSC, z czego 30 hektarów jest przeznaczonych na utrzymanie różnorodności biologicznej, a zapotrzebowanie na energię elektryczną i ogrzewanie jest zaspokajane w sposób samowystarczalny z paneli słonecznych i zrębków drzewnych. Zwycięzca otrzymał tutuł the Baltic Sea Farmer of the Year 2021 oraz nagrodę w wysokości 10 000 euro, tym samym pokonując finalistów etapu krajowego konkursu z Polski, Estonii, Danii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Rosji, Szwecji, a także z Białorusi i Ukrainy. Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu znajduje się tutaj: www.wwfbalticfarmer.org.

Poziom praktyk stosowanych przez kandydatów rywalizujących o miano zwycięzcy całego region Morza Bałtyckiego był w tym roku bardzo wyrównany. Wszyscy wygrani etapów krajowych wykazali się wiedzą z zakresu praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, a także jej innowacyjnym i inspirującym przekłuciem w praktykę. Rolnikiem reprezentującym Polskę w międzynarodowym etapie konkursu był p. Patryk Kokociński z woj. wielkopolskiego, który dla wielu rolniczek i rolników już jest inspiracją. P. Kokociński wdrożył u siebie w gospodarstwie szereg przyjaznych dla ekosystemu morskiego praktyk, m.in. utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, stosowanie płodozmianu, użycie międzyplonów z udziałem roślin bobowatych, niekoszenie poboczy, pozostawienie miedz śródpolnych czy nawożenie na podstawie analizy gleby. Jury krajowe doceniło również starania p. Patryka w obszarze zrównoważonego gospodarowania wodami oraz wysiłki na rzecz tworzenia i utrzymania stref buforowych, a także odtwarza zadrzewień śródpolnych (od 2018 r. posadzonych zostało ponad 600 drzew i krzewów). Więcej informacji o stosowanych przez krajowego zwycięzcę praktykach znajduje się w zrealizowanym przez WWF filmie pn. „Inny Wymiar Rolnictwa” dostępnym pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ZiX3fMce6EM oraz podcaście „Skarby Ziemi. Rolnik a Przyroda” opublikowanym na stronie: https://www.wwf.pl/aktualnosci/skarby-ziemi-rolnik-przyroda.

koala

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com