^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ŚOR w żywności

STOP przekroczeniom

Szanowni Państwo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazane zostały sygnały ze strony Stowarzyszenia Producentów Produktów Zbożowych oraz innych firm zajmujących się produkcją i dystrybucją kasz, musli i produktów zbożowych, dotyczące nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin, w tym w szczególności na bazie glifosatu, w uprawach zbóż, gryki oraz prosa. Problem nielegalnej desykacji, polegającej na suszeniu części zielonych roślin gryki i prosa za pomocą środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną glifosat jest w Polsce wciąż bardzo poważny i niestety powszechny, a jego konsekwencje niepokojące.Problem ten również uderza przede wszystkim bezpośrednio w konsumentów. Kolejne kampanie organizowane przez organizacje społeczne, potwierdzające występowanie w produktach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości glifosatu, podważają zaufanie do krajowej żywności oraz niweczą wysiłki skierowane np. na promocję kasz, konkurujących m.in. z importowanym ryżem.
Krajowi producenci i przetwórcy żywności wskazują na spadek opłacalności produkcji, związany tak z wycofywaniem skażonych partii z obrotu, jak i z utratą zaufania konsumenta. Problem pozostałości środków ochrony roślin jest istotny także w kontekście eksportu. Przypadki stwierdzania przekroczeń najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości środków ochrony roślin w ramach kontroli przeprowadzanych w państwach, do których eksportujemy towary, może spowodować utratę rynków zbytu w tych państwach.

 

Dalsza część informacji prosimy się zapoznać : Przekazanie komunikatu Stop przekroczeniom NDP

Załącznik MRiRW - ulotka

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com