^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Przedłużony termin zgłaszania prac w konkursie plastycznym do 6 marca !

logo konkurs plastyczny 005

Termin zgłaszania prac do X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ze szkół wiejskich „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” został przedłużony do 6 marca. Przypomnijmy, że w tym roku dodatkową, specjalną nagrodą dla jego uczestników będzie jednodniowy pobyt w Ośrodku „Jurajska Przystań” ufundowany dla całej klasy autora rysunku - wybranego przez częstochowski Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
Konkurs plastyczny promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Tegoroczne hasło konkursowe ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych zwierząt. Uczyć szacunku do naszych „braci mniejszych”, odpowiedniego traktowania zwierząt. Konkurs popularyzuje także „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazujący na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi, przygotowany przez KRUS.
Przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch grupach wiekowych: klas od 0 do III oraz od IV do VIII. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie.
W czasie pobytu w Ośrodku Jurajska Przystań, uhonorowany młody artysta oraz jego koleżanki i koledzy z klasy wezmą udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach integracyjnych z animatorem, odwiedzą stadninę koni. Pobyt w ośrodku zakończy ognisko z kiełbaskami.
Ośrodek jest położony malowniczo nad zalewem w Poraju. Został niedawno wyremontowany. Położenie, cisza, otoczenie lasów sprawiają, że ośrodek jest świetną bazą do odpoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców aglomeracji śląskiej, a także miejscem pobytu, żeglowania oraz zwiedzania Częstochowy i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ośrodku, oprócz całorocznych domków znajduje się także willa, pokoje hotelowe, sala konferencyjna, ogrodowe balie kąpielowe, pomost na zalewie, sauna, basen, wypożyczalnia sprzętu wodnego.

 

Terminy:
• nadsyłanie prac do 6 marca
• finał wojewódzki – do 27 marca 2020
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz RFG SA w Częstochowie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com