^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SACRUM JURY - wernisaż poplenerowy w Częstochowie

Siedziba Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zamieniła się 16 grudnia w małą galerię sztuki. Wernisaż z pracami artystów z różnych regionów Polski i z Węgier, uczestniczących we wrześniowym plenerze „Sacrum w życiu codziennym wsi jurajskiej” zachwycił pięknymi pracami o różnej stylistyce i technice wykonania.

Wystawę uroczyście otworzył i przywitał gości Dyrektor ŚODR w Częstochowie Marek Dziubek, który podziękował za współpracę przy organizacji pleneru Związkowi Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Wyraził wdzięczność pani Małgorzacie Majer, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie za finansowe wsparcie pleneru. Dyrektor ŚODR podkreślił także, że wystawa prac oddających temat sacrum, odbywa się w miejscu szczególnym – zaledwie 800 m od Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

WERNISAZ2

Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, Joanna Warchoł podziękowała za owocną współpracę i podkreśliła, że takie plenery prawdziwie edukują, uwrażliwią i pobudzają do twórczości artystycznej. Komisarz artystyczny pleneru, dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD zaznaczyła, że temat prac nie był wcale łatwy, każdy z artystów musiał bowiem przemyśleć, jaki symbol najlepiej odda istotę sacrum. W wernisażu uczestniczyła także dr hab. Joanna Banek z krakowskiej ASP, komisarz organizacyjny pleneru.

WERNISAZ

Odczytany został list gratulacyjny od Wicewojewody Śląskiego Roberta Magdziarza. Na ręce Dyrekcji ŚODR list z podziękowaniem za zorganizowanie warsztatów dla młodzieży przesłał także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie.

Podczas wernisażu nie zabrakło przedstawicieli mediów – telewizji, radia oraz prasy. Redaktor naczelna Gazety Częstochowskiej, pani Urszula Giżyńska pogratulowała organizatorom w imieniu własnym oraz Wiceministra Rolnictwa Szymona Giżyńskiego wspaniałej inicjatywy i wyraziła podziw dla wysokiego poziomu artystycznego prac.

W złotopotockim sympozjum plenerowym wzięli udział: Joanna Banek, Teresa Biernacka, Lech Biernacki, Danuta Drzewiecka, Henryk Drzewiecki, Janos Lipovics, Agnieszka Półrola, Béla Szabó oraz gość i tłumacz Jolanta Rovács, przewodnicząca grupy węgierskich artystów z Győr „ART WORLD Hungary Egyesület”.

Międzynarodowy charakter pleneru był formą promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Umożliwił także wymianę doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim artystami. Prace, które twórcy nieodpłatnie przekazali ŚODR w Częstochowie, będą eksponowane w aktualnie powstającym przy naszym ośrodku Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com