^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie

W dniach 31-01 września br. odbyła się w Częstochowie XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza – jedna z największych w Polsce imprez w branży rolniczej. Swoje oferty produkcyjne, handlowe i usługowe zaprezentowało ponad 400 firm i instytucji rolniczych z całego kraju. Po raz kolejny honorowy patronat nad Wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.
Otwarcie KWR 52

Otwarcie Wystawy miało miejsce 31 sierpnia b.r. na stoisku Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi gdzie nastąpiło powitanie zaproszonych gości na XXVIII Krajowej Wystawie Rolniczej i XX Dniach Europejskiej Kultury Ludowej. Do zaproszonych gości przemawiali Dyrektor ŚODR w Częstochowie - Marek Dziubek, Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski oraz Krajowy Duszpasterz Rolników – J.E. Biskup Białogłowski. Zaproszeni goście zwiedzali Wystawę. Następnie odbył się przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę w towarzystwie Orkiestry Dętej Osp z Mażoretkami „Szyk” działającej przy GCMiT w Mykanowie.
Otwarcie KWR 38

Na uroczystą inaugurację w Auli Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, przybyli zaproszeni goście m.in. : Halina Szymańska – Minister Szef Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Senatu, Zbigniew Kużmiuk – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Teresa Hałas – Poseł na Sejm i Przewodnicząca NSZZ RI Solidarność, Lidia Burzyńska – Poseł na Sejm RP, Jan Mosiński – Poseł na Sejm RP, Renata Mantur – Zastępca Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Robert Magdziarz – Wicewojewoda Śląski, Beata Kocik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Robert Nowak – reprezentujący Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Arkadiusz Szymoniuk i Krzysztof Szymborski – Wiceprezesi ARiMR, Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS, Zenon Sułecki – Prezes Zarządu Fundacji Solidarna Wieś, Grzegorz Pięta – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Jerzy Smogorzewski – Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Mirosław Matyszczak – Prezes Regionalnego Funduszu Gospodarczego SA, Rafał Kołakowski – Prezes Zarządu TRIBAG SA, Andrzej Łysakowski – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, Kazimierz Zaskórski – Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy, Bernadetta Niemczyk – Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich.
Konferencja 18

Obecni byli również śląscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych województwa śląskiego oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo. Władze kościelne reprezentowali: J. E.Ks. Bp Edward Białogłowski – Krajowy Duszpasterz Rolników, Ks. Prałat dr Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, Ojciec Podprzeor Klasztoru Jasna Góra – Jan Poteralski, Ks. Prałat Eugeniusz Sikorski – Archidiecezjalny Duszpasterz Rolników.
Konferencja 23

W Auli Na Jasnej Górze podczas Konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski wygłosił wykład nt. „Polityka rolna rządu RP”.

Konferencja 50

Następnie Wiceprezes ARiMR - Arkadiusz Szymoniuk z okazji obchodów Jubileuszu 25-lecia powstania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił wykład nt. „25-lecia powstawania ARiMR”.

Konferencja 165
Okolicznościowe upominki za szczególne wspieranie działań związanych z organizacją tegorocznej Wystawy – wręczali Dyrektor ŚODR - Pan Marek Dziubek wraz z Wicedyrektorem i Komisarzem XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej – Panem Tomaszem Wiekierą. 

 

Konferencja 77
Konferencja 73

Zostały również wręczone odznaczenia przyznane pracownikom ŚODR w Częstochowie przez Prezydenta RP, które wręczyła Halina Szymańska – Minister Szef w Kancelarii Prezydenta RP medale otrzymali: Barbara Wróbel, Teresa Giel, Bożena Leszczyńska, Urszula Wielgus, Kazimierz Lach, Bogdan Juściński, Radosław Sroka oraz Tomasz Matyszczak - Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konferencja 71

W kategorii wyróżniające się firmy i instytucje z terenu całego kraju Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył Minister Rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski następującym firmą i instytucją : Polok – Grupa Producentów Grzybów Sp. z.o.o., Pstrąg Ojcowski – Magdalena Węgiel i Agnieszka Sendor, Gospodarstwo Rybackie „Pstrągarnia” Marek Piszczała, Koło Gospodyń Wiejskich w Ornontowicach, Piotr Kohut, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Konsorcjum Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. Partner System Sp.z o.o., Kingway Motor Poland Sp. z o.o., Góralska Kapela „Wróble”.


Dokonano także podsumowania wojewódzkich edycji konkursów prowadzonych przez ŚODR w Częstochowie „Agroliga 2019”. Puchary i Medale wręczał Minister Rolnictwa w kategoriach Rolnicy i Firmy: „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie śląskim”, „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Medal Brązowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał Pan Bogusław Cebulski – szef Kapeli znad Baryczy oraz cała Kapela znad Baryczy. Ponadto wręczono również odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, „Zasłużony dla rolnictwa” oraz Puchary dla rolniczych Spółdzielni produkcyjnych otrzymali: „Spółdzielnia AgroFirma Szczekociny, „Spółdzielnia Rolnicza Smugi w Kopcu”.

Konferencja 91

 

Konferencja 92

Konferencja 98

Konferencja 99

 Konferencja 130


Na zakończenie konferencji mieliśmy zaszczyt posłuchać występu artystycznego Kapeli Góralskiej „Wróble”.

Konferencja 179Konferencja 180
Wystawa to nie tylko ekspozycje, ale również dobra okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Ponadto rolnikom doradzali pracownicy naukowi instytutów branżowych resortu rolnictwa oraz eksperci z MRiRW, ARiMR, KOWR, CDR, KRUS KRIR, a także banków obsługujących wieś i rolnictwo. Szczególnym powodzeniem podczas XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej cieszyła się Wystawa Maszyn i Narzędzi Rolniczych. Znani producenci maszyn i urządzeń rolniczych informowali, jak kompleksowo wyposażyć swoje gospodarstwa w najnowszy sprzęt.

Krajowa Wystawa Rolnicza 175

Krajowa Wystawa Rolnicza 176

Krajowa Wystawa Rolnicza 179

W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: Targi Nasienne, Paszowe i Pszczelarskie, Wystawa Przedsiębiorczości, Kiermasz Kwiatów i Krzewów Ozdobnych, prezentacje Lokalnych Grup Działania oraz Odnawialnych Źródeł Energii,a także Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych – to pokaz połączony z degustacją, mający na celu promocję regionu śląskiego i jego tradycji kulinarnych. Wystawa drobnego inwentarza i Ptaków Ozdobnych zorganizowana przy IV LO im. H. Sienkiewicza, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

Krajowa Wystawa Rolnicza 141

Krajowa Wystawa Rolnicza 142

Krajowa Wystawa Rolnicza 63Krajowa Wystawa Rolnicza 68Konferencja 39Konferencja 40

Konferencja 43
Wzbogaceniem uroczystości związanych z organizacją Wystawy Rolniczej był uroczysty koncert w Bazylice Jasnogórskiej Chóru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego pt. „Z Moniuszką po polskich ziemiach” Po zakończeniu koncertu Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii wyróżniające się firmy i instytucje z terenu całego kraju wręczył Minister Rolnictwa na ręce Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze – Jacka Bonieckiego.

 

Koncert Mazowsze 40

Koncert Mazowsze 45

Koncert Mazowsze 38

Koncert Mazowsze 4

Koncert Mazowsze 1

Msza Św. rozpoczynająca pielgrzymkę rolników z oprawą muzyczną Jasnogórskiego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Claromontani” Wystawie towarzyszyły wydarzenia okolicznościowe z dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przygotował wernisaż wystawy „Łowicki strój ludowy” – tradycja żywa” ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.

Wernisaż 11

Wernisaż 26
Wernisaż 8

W niedzielę 1 września 2019 r., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w Mszy Świętej na Jasnej Górze dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony. 

Jasna Góra 9

Jasna Góra 146

Jasna Góra 141

Organizatorem XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a współorganizatorem Urząd Miasta Częstochowy.
Patronat telewizyjny nad imprezą sprawowała TVP 1, TVP 3 Katowice. Ponadto patronat medialny objęli: Polskie Radio Katowice, Tygodnik „Do Rzeczy”, Gazeta Polska, Tygodnik „Sieci”, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Niezależna.pl.
W imieniu Pana Marka Dziubka – Dyrektora Śląskiego Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Pana Tomasza Wiekiery – Wicedyrektora i Komisarza XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej oraz Pana Borysa Gruszewskiego – Zastępcy Komisarza XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej , dziękujemy za wsparcie finansowe naszych działań m.in.: Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjom i Instytucjom Rolniczym, Władzom Województwa Śląskiego, Miastu Częstochowa i powiatowi częstochowskiemu. Dziękujemy również patronom medialnym i innym mediom.
Dziękujemy sponsorom wspierającym XXVIII Krajową Wystawę Rolniczą m.in.: Narodowemu Bankowi Polskiemu, Grupie TRIBAG S.A., Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie, Konsorcjum Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. Partner System Sp.z o.o

Dzięki życzliwości Ojców Paulinów wszystkie te wydarzenia miały miejsce w murach Klasztoru Jasnogórskiego. To miejsce tak wyjątkowe i szczególne, tak mocno zakorzenione w historii i tradycji Polski nadało znaczącą rangę naszemu przedsięwzięciu.
Mamy nadzieję, że zorganizowana przez nas XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza była wydarzeniem znaczącym tak dla Częstochowy jak i środowiska wiejskiego i wykroczy poza ramy krajowe osiągając wymiar międzynarodowy, nad czym pracujemy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które zamieszczone zostały na stronie internetowej www.czwa.odr.net.pl w zakładce GALERIA.

 Fot: M.Kolasa

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com