^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PRODUKCJA I ZBIÓR OWOCÓW I WARZYW - INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru owoców i warzyw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach przypomina

 WINOGRONA

Czynniki ryzyka mikrobiologicznego dotyczące patogenów w świeżych owocach
i warzywach, to:

- czynniki środowiskowe, w tym rezerwuary  

  zwierzęce

- nawozy i środki ochrony roślin

- woda na potrzeby rolnictwa

- higiena i stan zdrowia pracowników

- warunki higieniczne w zakładach

 

MALINA

  • Zapobieganie zagrożeniom mikrobiologicznym
  • Stosowanie dobrej praktyki higieniczne (GHP) oraz dobre praktyki rolnicze (GAP) w produkcji świeżych owoców i warzyw na poziomie produkcji podstawowej, w tym w działaniach powiązanych, w celu kontroli patogenów mikrobiologicznych powodujących choroby żołądkowo-jelitowe
  • Kontrola czynników środowiskowych i lokalizacja obszaru uprawy
  • Kontrola nawozów (organicznych)
  • Kontrola wody do produkcji podstawowej i działań powiązanych stosowana w miejscu produkcji (w trakcie zbioru i po zbiorze)
  • Higiena i stan zdrowia pracowników rolnych
  • Kontrola warunków higienicznych w trakcie działań powiązanych
    na poziomie gospodarstwa
  • Prowadzenie dokumentacji

Dobrym narzędziem edukacyjnym są wytyczne Komisji Europejskiej z 2017 r. dotyczące ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny.

Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące produkcji podstawowej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C .2017.163.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2017:163:TOC)

OGÓREK

   

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com