^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZIELONE CZEKI’2019 KONKURS WFOŚIGW W KATOWICACH

wfos„Zielone czeki” – to nagrody przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach corocznie z okazji Dnia Ziemi. Konkurs ten już na stałe wpisał się w kalendarz wiosennych wydarzeń WFOŚiGW w Katowicach.

Dzień ziemi to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby wystarczyło ich dla przyszłych pokoleń. Z tej okazji Zarząd Funduszu po raz 26 postanowił nagrodzić osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Osoby, które z ogromnym zapałem i energią, patrzą w przyszłość z troską i niepokojem o stan środowiska naturalnego.

Fundusz przyznaje „Zielone czeki” już od 1994 roku. Dotychczas nagrodą zostało wyróżnionych wiele osób, które często w nowatorski i niekonwencjonalny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska.  Co ważne wysokość przyznanych nagród wynosi już ponad 2,5 mln zł! Wiele z nominowanych osób ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia, a przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny - jest to doskonała okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów,  ich postawach oraz akcjach społecznych mających wpływ na to czym oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe otoczenie. Wśród dotychczasowych laureatów nagród są przedstawiciele różnych środowisk, takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz inni pasjonaci ochrony środowiska.

Cieszy nas niezmiernie fakt, że z roku na rok Kapituła ma coraz większy problem z wyborem laureatów, ponieważ poziom nadesłanych zgłoszeń jest naprawdę wysoki.  Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone akcje na rzecz środowiska, badania naukowe, czy działania edukacyjne przekładać się będą na jakość naszego środowiska.

Pośród nominowanych do Zielonego czeku’2019 kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody, wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

  1. Kategoria: Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody
  2. Kategoria: Edukacja ekologiczna
  3. Kategoria: Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
  4. Kategoria: Publicystyka ekologiczna
  5. Kategoria: Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych
  6. NAGRODA SPECJALNA

 

W tym roku Kapituła nie przyznała nagrody w kategorii Prace naukowo – badawcze, w zamian postanowiła przyznać dwie nagrody w kategorii: Edukacja ekologiczna.

Spośród wszystkich nominowanych kapituła wyłoniła również osoby, które zostaną nagrodzone dyplomami uznania Funduszu.

26.04.2019r., podczas gali wręczenia nagród, poznamy nazwiska tegorocznych laureatów.

 Laureaci ZIELONYCH CZEKÓW2019 oraz dyplomy uznania

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com