^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY " BEZPIECZNIE NA WSI : maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

Rekordowa ilość rysunków w konkursie plastycznym dla dzieci ze szkół wiejskich

990 prac z blisko 100 szkół z terenu województwa śląskiego, napłynęło na IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, odbywający się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace.

Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród najmłodszych plastyków. Patronat honorowy nad całym Konkursem w skali kraju sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wojewódzkiemu etapowi konkursu patronuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci w gospodarstwie rolnym, a także popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

990 nadesłanych prac to rekordowa ilość. W roku 2018 do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie przesłano 731 prac plastycznych dzieci ze 100 szkół podstawowych. W szkołach, które zgłosiły wcześniej chęć uczestnictwa w konkursie, odbyły się szkolenia: spotkania dzieci z pracownikami Kasy, którzy przygotowywali merytorycznie młodych artystów.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli instytucji współpracujących z KRUS przy organizacji wielu przedsięwzięć prewencyjnych: Śląskiego Oddziału Regionalnego ARMiR, KOWR, Państwowej Inspekcji Pracy, SOD w Częstochowie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie wybrała dzisiaj najlepsze prace. Wybrano po trzech laureatów i wyróżniono po 7 prac w każdej z dwóch kategorii wiekowych uczniów klas 0-3 oraz 4-7.

Przypomnijmy, że zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Członkowie komisji musieli się sporo nagłowić: przysłane prace wykonywano w różnych technikach, na papierze, kartonie, papierze ściernym, drewnie. Były to rysunki, prace malarskie, kolaże, trójwymiarowe konstrukcje z użyciem led.

Warto wspomnieć, iż wręczenie nagród finalistom dziecięcego konkursu plastycznego z terenu śląskiego planuje się podczas uroczystego finału wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego pod patronatem Prezydenta RP, 10 czerwca 2019 roku w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie, w obecności wielu znakomitych gości, m.in. częstochowskich parlamentarzystów.

Najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

Załączone zdjęcia do wykorzystania

2 002

 

IL

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com