^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie " Z Zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo"

Flaga UE

Instytut Ogrodnictwa jest beneficjentem projektu "Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"(BIOGLEBA) realizowanego w latach 2018 - 2019. Rozpoczęty projekt ma na celu edukację w zakresie ochrony zasobów naturalnych jakim są gleby użytkowane rolniczo. Uczestnikami organizowanego spotkania mogą być: rolnicy, producenci warzyw i owoców, urzędnicy związani z ogrodnictwem i rolnictwem, doradcy rolniczy, pracownicy ODR-ów oraz dziennikarze.

 

Serdecznie zapraszamy
na szkolenie 

"Z Zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo"
organizowane przez Instytut Ogrodnictwa

które, odbędzie się
w dniu 10 kwietnia 2019 r., o godz. 09.30

w
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

 

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 09.35 Otwarcie spotkania
dr Magdalena Szczech , Instytut Ogrodnictwa, Zastępca Koordynator projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”
09.35 – 10.15 Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe
dr hab. Urszula Smolińska, Instytut Ogrodnictwa
10.15 – 10.55 Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki
dr Magdalena Szczech, Instytut Ogrodnictwa
10.55 – 11.35 Preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie
roślin
dr hab. Anna Gałązka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
11.35 – 12.00 Przerwa kawowa
Konsultacje indywidualne z ekspertami merytorycznymi
12.00 – 12.40 Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych
dr inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
12.40 – 13.20 Wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej
dr hab. Agnieszka Wolińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
13.20 – 14.00 Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów
agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych
dr hab. Tomasz Sosulski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14.00 – 15.00 Obiad
Konsultacje indywidualne z ekspertami merytorycznymi


This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com