^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

HODUJ Z GŁOWĄ - SZKOLENIE DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO

W siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w dniu 13 lutego br. odbyło się „Szkolenie dla hodowców i producentów żywca wołowego – Hoduj
z Głową” zorganizowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z ŚODR w Częstochowie.


Wzięło w nim udział ponad 60 hodowców bydła mięsnego, rolników i doradców rolniczych. Spotkanie otworzył Prezes PZHiPBM Pan Jacek Zarzecki oraz Wicedyrektor ŚODR
w Częstochowie Pan Tomasz Wiekiera. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego reprezentował także Wiceprezes Pan Jacek Klimza.

W trakcie szkolenia poruszono tematykę związaną z aktualnymi potrzebami rolników w hodowli i produkcji żywca wołowego, m.in. tworzenie grup producenckich czy pozyskanie środków na inwestycje w gospodarstwach hodowlanych. Omówiono także zagadnienia dotyczące żywienia i warunków produkcji wysokojakościowego materiału rzeźnego.

Pierwszy wykład pt. „Wybrane czynniki warunkujące produkcję wysokogatunkowej wołowiny kulinarnej” wygłosił dr hab. Marcin Gołębiewski z SGGW w Warszawie. Następnie dr Marek Balcerak (również SGGW) omówił „Zasady tworzenia grup producenckich w środowisku hodowców i producentów bydła mięsnego". „Żywienie bydła mięsnego” przedstawił kolejny wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dr hab. Andrzej Łozicki. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Biura Wsparcia Inwestycyjnego Śląskiego Oddziału Regionalnego ARIMR Panowie Robert Janus oraz Sebastian Woźnica, którzy przybliżyli temat możliwości pozyskania środków finansowych z PROW na rozwój hodowli
i produkcji bydła mięsnego w 2019 roku.

Nie przemilczano kryzysowej sytuacji w sektorze mięsnym – na ten temat wypowiedział się Prezes PZHiPBM Pan Jacek Zarzecki przedstawiając stanowisko Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w kontekście ostatnich wydarzeń, a także zwracając uwagę na potrzebę poprawy wizerunku polskiego sektora mięsnego.

   Walory polskiej wołowiny kulinarnej uczestnicy szkolenia mieli okazję docenić w trakcie degustacji potraw przyrządzonych na jej bazie.

Zarówno część szkoleniową jak również degustację sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

        

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com