^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

GRATULACJE DLA NOWEGO WICEWOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie składa najserdeczniejsze gratulacje Panu Robertowi Magdziarzowi, częstochowianinowi powołanemu w piątek 30 listopada br. na stanowisko wicewojewody śląskiego.

Nowy wicewojewoda jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, z wykształcenia energetykiem-informatykiem. Karierę zawodową rozpoczynał w Hucie Częstochowa. Następnie pełnił funkcję m.in. dyrektora Ośrodka Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, a w latach 2007-2008 wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.129697 620

Od 2010 r. był naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta Częstochowy, a od 2016 r. wicedyrektorem w częstochowskim oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do momentu powołania na stanowisko wicewojewody był zastępcą dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie.

Na nowym stanowisku nowy wicewojewoda będzie zajmował się m.in. ochroną środowiska.

Życzymy dużo sił i wytrwałości w realizacji zadań przedstawiciela rządu w województwie śląskim a także wielu powodów do satysfakcji ze swych dokonań dla dobra kraju i naszego regionu.

Fot: www.portalsamorzadowy.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com