^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SZKOLENIE Z SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

W dniach 29-30 października br. w Ustroniu - Jaszowcu odbyło się szkolenie o tematyce „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”, zorganizowane przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Szkolenie przeznaczone było dla przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawicieli izb rolniczych oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

dzik pexels photo

W szkoleniu uczestniczyło 25 pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Wykładowcy ze Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Odział Słupsk przybliżyli zagadnienia związane z regulacją prawną dotyczącą szacowania szkód łowieckich, rozpoznawaniem tropów, odchodów i żerowania zwierząt łownych, metodami szacowania szkód oraz narzędziami i urządzeniami przydatnymi w pracy, szacowaniem szkód w burakach, poplonach, roślinach strączkowych, rzepaku, zbożach i użytkach zielonych. Ponadto omówiono przyczyny obniżenia plonu spowodowane innymi czynnikami niż dzikie zwierzęta łowne, poprawne wypełnianie protokołów z oględzin i szacowania ostatecznego, postępowanie odwoławcze (w tym sądowe) a także rolę mediacji i jej zakres.

Materiał informacyjny ze szkolenia, pogrupowany w kilkanaście lekcji, został udostępniony dla zainteresowanych na stronie PGLLP: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich

Niebawem udostępniona zostanie także przygotowana przez PGLLP platforma e-learningowa dotycząca szacowania szkód łowieckich (obecnie w fazie testów).

Lasy Państwowe

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com