^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rolniku, co zrobić, aby zarobić?

Rolniku, co zrobić, aby zarobić?

W oparciu o umowę KSOW realizujemy operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 p.t. Rolniku, co zrobić, aby zarobić?
Celem operacji jest promocja ekoinnowacji w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ich temat poprzez produkcję i prezentację następujących filmów:
EKOLOGICZNE KOZY to film, który ma na celu pokazanie dobrych praktyk i wskazanie chowu kóz, jako alternatywnego kierunku produkcji dla małych gospodarstw, a także odpowiada na pytanie Czy chów kóz się opłaca?
Kolejny film to PRODUKCJA Z CERTYFIKATEM wyjaśnia, na czym polega certyfikacja, jakie warunki należy spełnić i jakie zyski uzyskuje się poprzez posiadanie certyfikatu.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu na załączonym poniżej linku.

baner ROLNIK

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com