^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

W dniu 23 marca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 624 opublikowano ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, która w art. 39 zmienia ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.logo ministerstwa
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r. Zgodnie z tymi przepisami, znosi się Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych, a w ich miejsce tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/624

Igor Kamiński
Główny specjalista
Wydział Zarządzania KSOW
Biuro Pomocy Technicznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
telefon: 22 623 26 38; fax. 22 623 21 44

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com