^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Spotkanie z przedstawicielami wojewódzkich instytucji rolniczych

W dniu 16 marca 2017r. w Sali Koniecpolskiego Urzędu Miasta i Gminy, z inicjatywy Posła Szymona Giżyńskiego odbyło się spotkanie Mieszkańców i Radnych Miasta i Gminy Koniecpol z przedstawicielami Śląskich Wojewódzkich Instytucji Rolniczych. Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który reprezentował Dyrektor Marek Dziubek, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa którego reprezentował Dyrektor Konrad Jarzyński oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego którego reprezentował zastępca dyrektora Robert Magdziarz.
03

02

01

Fot. Joanna Kisła

Na spotkaniu poruszono wiele kwestii dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza dotyczących Miasta i Gminy Koniecpol. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Sala Urzędu i Miasta była wypełniona w całości. Odpowiadając na wiele pytań Pan Poseł Szymon Giżyński jak i obecni Dyrektorzy wyjaśnili wiele wątpliwości dotyczących płatności obszarowych, ubezpieczeń społecznych rolników jak i kwestii dotyczących doradztwa.

Z poważaniem
Dyrektor Śląskiego
Ośrodka Doradztwa
Rolniczego
Marek Dziubek

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com