^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wspólny projekt dla wiejskich rodzin

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedził Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy i ewentualna realizacja wspólnych projektów związanych ze wsparciem rodzin zamieszkujących obszary wiejskie.

- Niezwykle pozytywnie oceniam pomysł wykorzystania doświadczenia Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego do realizacji projektów społecznych adresowanych do rodzin mieszkających na wsi. Ośrodek ma duże doświadczenie i dobrze przygotowaną kadrę oraz znakomicie funkcjonujące w terenie punkty i oddziały. To bardzo duży potencjał, który wspólnie będziemy chcieli wykorzystać – mówił wiceminister Stanisław Szwed.
Robocze spotkanie pozytywnie ocenia także dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Dziubek.

Wizyta ministra SZ

- Nie ograniczamy naszej misji jedynie do realizacji oczywistych, statutowych zadań. Dążymy do tego, aby potencjał Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego był w całości wykorzystany i służył nie tylko rolnikom, ale także członkom ich rodzin i społecznościom zamieszkałym na obszarach wiejskich. Dlatego naszym naturalnym partnerem w realizacji zadań społecznych jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W spotkaniu uczestniczył także ojciec Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Świętego Pawła I Pustelnika. Ministerstwo Rodziny oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zamierzają bowiem współpracować z Ojcami Paulinami w realizacji szeroko pojętej misji wspierania i umacniania polskich rodzin mieszkających na terenach wiejskich.
Podczas spotkania Panu Ministrowi została także zaprezentowana idea rolnictwa społecznego, a szczególnie omówiono działania ŚODR w zakresie Zagród Edukacyjnych oraz Gospodarstw Opiekuńczych
Kolejne robocze spotkanie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do tego czasu doradcy z ŚODR przygotują projekt programu pomocowo- aktywizującego adresowanego do rodzin z obszarów wiejskich. Projekt będzie uwzględniał priorytety obydwu Ministerstw (MRiRW, MRPiPS) oraz statutową działalność Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com