^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Trwają Bawarskie Centralne Targi Rolnicze 2016

SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) funkcjonuje w Polsce od 2015 r., a tworzą ją wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jak również inne jednostki, które zarejestrowały się jako partnerzy SIR. Celem stworzenia SIR było zintensyfikowanie tempa wdrażania innowacji do polskiego rolnictwa poprzez zbliżenie nauki z rolnictwem, rozpowszechnianie dobrych przykładów innowacji, jak również pozyskiwanie i udostępnienie kontaktów do firm i przedsiębiorstw wdrażających innowacje w rolnictwie.

Głównie temu ostatniemu celowi służy obecność przedstawicieli SIR na Bawarskich Centralnych Targach Rolniczych, na których SIR ma swoje stoisko, które zostało zorganizowane wysiłkiem szczególnie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Dodatkowo w targach biorą udział przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

Na targach prezentuje się kilkuset wystawców ze wszystkich branż rolniczych i okołorolniczych, jak rówież hodowcy zwierząt oraz bawarscy twórcy ludowi. Zwiedzający mogą zobaczyć najnowsze osiągnięcia w dziedzinie techniki rolniczej, pozyskać wiedzę na temat ostatnich badań w zakresie efektywnego chowu zwierząt oraz spotkać się ze specjalistami ze wszystkich branż. Przedstawiciele SIR starają się pozyskać jak najwięcej kontaktów oraz podpatrzeć najciekawsze rozwiązania i technologie, których dotychczas nie spotyka się jeszcze w Polsce. Celem uczestnictwa w targach jest stworzenie możliwie szerokiej bazy partnerów zagranicznych, którzy mogliby w przyszłości wziąć udział w przedsięwzięciach organizowanych w ramach SIR w Polsce, w celu prezentacji swoich osiągnięć.

targi

 

targi1

więcej informacji:www.w-modr.pl

Tekst: Arkadiusz Tabaka, DP - Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Olsztynie

Autorzy zdjęć: Arkadiusz Tabaka, Beata Fąfera

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com