^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

25 lat Krajowej Wystawy Rolniczej

   

   

Kiedy wiosną 1992 roku, kierujący ówczesnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z siedzibą w Potoku Złotym dyrektor J. Lupa wraz ze swoim zastępcą S. Juchnikiem rozpoczęli starania związane z organizacją wystawy rolniczej w Częstochowie – nikt się nie spodziewał, że tak szybko będzie to jedno z największych w kraju wydarzeń o charakterze wystawienniczo-targowym. Zamiarem naszym – organizatorów - był zarówno powrót do tradycji (przyp. pierwsza Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Częstochowie zorganizowana została w roku 1909), ale też chęć pokazania tego, co najlepsze, tego czym szczyci się polska wieś: od dorodnych płodów rolnych, przez naukę i technikę rolniczą, przetwórstwo rolno-spożywcze, po ofertę agroturystyczną oraz kulturę i sztukę ludową.

    Dzisiejszy charakter wystawy mocno różni się od tej pierwszej z 1992 roku. Pokazuje jednak, jak wielu aspektów dotyczy rolnictwo, jak szybko się rozwija i przeobraża, efektywnie korzystając ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowym atutem jest termin Wystawy – równolegle w pierwszą sobotę i niedzielę września odbywają się ogólnopolskie uroczystości dożynkowe na Jasnej Górze, stąd rzesze rolników z całego kraju. Wystawa Rolnicza w Częstochowie jest chętnie odwiedzana także przez najwyższych dostojników państwowych, przedstawicieli administracji samorządowej, organizacji rolniczych, parlamentarzystów. Od 2008 roku patronat honorowy nad Wystawą sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku po raz drugi patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. Gościem honorowym był Minister Rolnictwa i Rozwoju  Wsi Krzysztof Jurgiel, który zwiedzał Wystawę w niedzielne popołudnie.

    W sobotę 3 września br,. w uroczystej inauguracji 25. Krajowej Wystawy Rolniczej udział wzięli m.in.: Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW, Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, Mariusz Trepka Wicewojewoda Śląski, Stanisław Dąbrowa Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy, Stanisław Gmitruk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Konrad Jarzyński Dyrektor ŚOR ARiMR, Jerzy Smogorzewski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Tomasz Żabiński Dyrektor ARR OT w Katowicach, Zygmunt Adrianek Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Krzysztof Ostrowski Prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Piotr Dobosz Dyrektor OR KRUS w Częstochowie, Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich. Obecni byli również parlamentarzyści regionu śląskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.

    Władze kościelne reprezentowali m.in.: J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy, Ks. Prałat Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, Ks. Prałat Eugeniusz Sikorski Duszpasterz Rolników Archidiecezji Częstochowskiej.

Jurgiel

 zdjęcie nr 2

 Zaproszonych gości w auli Akademii Polonijnej powitali dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Grzegorz Boski oraz  wicedyrektor ŚODR Jadwiga Bugaj.

zdjęcie n 1

Tradycyjnym akcentem części oficjalnej było wręczenie pucharów i dyplomów laureatom konkursów: „AGROLIGA 2016”, „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” w woj. śląskim” „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w woj. śląskim”, „Najlepszy zakład przetwórstwa rolno – spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo regionu częstochowskiego”.

zdjęcie nr 3

Na tereny wystawowe zaproszonych gości poprowadził korowód z udziałem  Dziecięco–Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mażoretkami GOK we Wręczycy Wielkiej (pow. kłobucki).

zdjęcie nr 4

Jedną z atrakcji była parada w częstochowskich Alejach zabytkowych traktorów, które udostępnił Ogólnopolski Klub Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna”.

zabytkowe traktory 1

Od wielu lat do stałych sekcji branżowych Wystawy należą targi pszczelarskie, nasienne i paszowe, wystawy: maszyn i narzędzi rolniczych, przedsiębiorczości, ptaków ozdobnych i drobnego inwentarza oraz kiermasze rolnictwa ekologicznego, kwiatów i krzewów ozdobnych, produktów rolno-spożywczych.

maszyny 1

targi nasienne

krzewy

W sobotę 3 września, w Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyła się konferencja na temat „Innowacje w PROW 2014-2020 - szansą na rozwój polskiego rolnictwa”, połączona z uhonorowaniem pracowników instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w zakresie promowania i wprowadzania innowacji w rolnictwie.

konferencja

Wystawa, to nie tylko ekspozycje. To także okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Podczas dwudniowej imprezy rolnikom doradzali pracownicy naukowi instytutów branżowych resortu rolnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz eksperci z MRiRW, ARiMR, ARR, ANR, CDR, KRUS, KRIR.

ministerstwo 3

Po raz drugi na Wystawie zorganizowane zostało stoisko Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich m.in. poprzez pomoc dla potencjalnych beneficjentów w tworzeniu grup operacyjnych. Sieć jest nową inicjatywą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

.SIR

O przykładach i efektach aktywizacji środowisk wiejskich województwa śląskiego oraz zadaniach na kolejne lata informowali przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

LGD

Z okazji jubileuszowej edycji Wystawy przygotowana została okolicznościowa statuetka oraz okazjonalna wystawa fotografii. Zdjęcia przypominające minione ćwierćwiecze wystawy oglądać można było w III Alei NMP.

fotografia

Barwne, rolnicze święto jest oczekiwanym wydarzeniem. Można mi.in. degustować tradycyjne oraz regionalne produkty oparte na wielopokoleniowych recepturach a także kupić żywność ekologiczną

 

rolnospozywcze

Oczy zwiedzających cieszyły także wyroby rzemiosła artystycznego i ludowego, oryginalna biżuteria, barwne tekstylia i odzież inspirowana folklorem. Ofertę dopełniły naturalne kosmetyki do pielęgnacji ciała oraz ekologiczne środki czystości.

biżuteria

Dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników Wystawy były propozycje przygotowane na stoiskach śląskich Zagród Edukacyjnych.

zagrody edukacyjne

Od siedemnastu lat wystawie towarzyszą Dni Europejskiej Kultury Ludowej, w ramach których organizowane są występy zespołów folklorystycznych z kraju i zagranicy. Organizatorami tej części Wystawy są Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

zespoły

W sobotni wieczór, w Filharmonii Częstochowskiej, odbyło się Widowisko pt. "Wesele na Górnym Śląsku" Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z gościnnym udziałem aktorów śląskich teatrów Podczas uroczystej gali wręczone zostały:

- Puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla wiodących producentów maszyn i urządzeń rolniczych oraz dla Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy za szczególne zasługi w ochronie bioróżnorodności zwierząt gospodarskich

- Jubileuszowe Statuetki dla wieloletnich członków Komitetu Organizacyjnego Krajowej Wystawy Rolniczej

- Pamiątkowe Statuetki Prezydenta Miasta Częstochowy z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Miast Sanktuariów Europy

- Statuetki SITR Oddział Częstochowa.

Statuetki Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego otrzymali natomiast rolnicy - najlepsi beneficjenci doradztwa rolniczego: Jolanta i Marek Błaszczyk z gm. Gierałtowice, pow. gliwicki; Dorota i Roman Walentowie z gm. Kamienica Polska, pow. częstochowski; Gabriela i Adam Kabiesz z Brzezówki, gm. Haźlach, pow. cieszyński.

filharmonia 1

filharmonia

Najważniejszym punktem uroczystości dożynkowych dla przybywających z całego kraju rolników jest niedzielna suma dziękczynna na Jasnej Górze, na której błogosławione są przyniesione przez nich dary złożone z płodów rolnych i wieńce żniwne.

jasna góra 1

Jana Góra

Organizatorem Wystawy był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a jej współorganizatorem Urząd Miasta Częstochowy. Imprezę wspierali m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Częstochowie.

Patronatem Wystawę objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Częstochowy, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwo Rolników i Pszczelarzy.

Tegorocznej imprezie towarzyszyły:

- Wystawa Malarstwa Karoliny Matyjaszkowicz „ZAŚWIATY” - Regionalny Ośrodek Kultury, ul Ogińskiego 13 a

- Wystawy w Muzeum Częstochowskim (pawilony wystawowe w Parku Staszica oraz Galeria Dobrej Sztuki, Al. NMP 47).

Jubileuszowa XXV Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie zgromadziła ponad 400 wystawców z całego kraju i blisko 80 tys. zwiedzających.

 

tłum

ostatnie 5

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które zamieszczone zostały na stronie internetowej www.czwa.odr.net.pl w zakładce GALERIA

 Tekst: Barbara Gąsiorowska

Zdjęcia: Karina Kwaśniewska, Robert Świerczewski, Oskar Juchnik

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com