^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEPISÓW W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM ORAZ DZIAŁANIU ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Informujemy, że w Dz.U. z 2016 r. poz. 1270 ukazała się nowelizacja rozporządzenia  w sprawie przyznawania pomocy  finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Zgodnie z ww. rozporządzeniami w przypadku rolników lub zarządców, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 lub 2016 roku konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych z udziałem w tym działaniu.

Osoby które rozpoczęły realizację zobowiązania ekologicznego lub rolno-środowiskowo- klimatycznego w roku 2015 lub 2016 powinny, do dnia 30 września br., przesłać do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej w części zawierającej:

  • dane rolnika lub zarządcy realizującego zobowiązanie ekologiczne lub rolno- środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;
  • dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej, i jego podpis oraz

- w przypadku gdy plan działalności rolno środowiskowej został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta i jego podpis;

• wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Informuję, że po upływie ww. terminu ARiMR będzie zwracać się pisemnie do beneficjentów, którzy nie złożą ww. kopii dokumentów o ich uzupełnienie w ciągu 7 dni.

           W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarczania kopii ww. części planu działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej ustalono na dzień 15 lipca roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub płatności ekologicznej.

Ponadto obowiązek ten będzie dotyczył beneficjentów dokonujących zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartego w tym planie lub tych, które rozpoczynać będą realizację działania (w tym także rolników, którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcieliby uzyskiwać wsparcie w ramach PRO W 2014 - 2020).

Ponadto ww. rozporządzenie przewidują:

  • w przypadku działania „Rolnictwo ekologiczne", możliwość zaprzestania uprawy krzewów w ramach wariantów sadowniczych, po przeprowadzeniu zbioru w ostatnim roku realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego z zachowaniem na tych gruntach warunków określonych w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Ponadto, rolnik będzie musiał zawiadomić ARiMR o zamiarze zaprzestania tej uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem..
  • Wprowadzono istotną zmianę w zakresie zmniejszeń płatności po stwierdzeniu, że przekroczono dawkę azotu pochodzącego z nawozów naturalnych powyżej 170 kg/ha. Obecnie sankcja wynosi 100 %.

Ważne

Trwają końcowe prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego

„Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego”.

Prosimy o śledzenie zmian w prawie.

 

Opracowanie

Anna Litwinow

Anna Korczykowska
Dział Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
Tel.: 22 729 66 34 do 38 wew. 130
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


cdr logo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Tel.: 22 729 66 34 do 38
Fax: 22 729 72 91

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.cdr.gov.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com