^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XIV Ogólnokrajowy Konkurs „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 2016 – finał wojewódzki

KRUS logo    Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji. Ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych logo bgrwynika ze złożoności środowiska pracy rolnika oraz licznych zagrożeń występujących w środowisku pracy.    

 

            W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 roku prowadzi we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Honorowy Patronat nad XIV Ogólnokrajowym Konkursem Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

            Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 40 gospodarstw z terenu województwa śląskiego, z których Regionalne Komisje Konkursowe wytypowały 6 gospodarstw do etapu wojewódzkiego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego w Częstochowie, Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Śląskiej Izby Rolniczej w dniach 15-16 czerwca br dokonała wizytacji i oceny gospodarstw Państwa: Kariny
i Janusza Klimżów z Bieńkowic, Agnieszki i Wiesława Adamczyków z Gorzyc, Renaty i Józefa Puzoniów z Ustronia, Żanety i Romana Tyrałów z Wędziny, Mirosławy Murmyło z Dyrdów oraz Marii i Sławomira Pastusińskich z Aleksandrii. 

            Podstawą oceny gospodarstw był stan bezpieczeństwa i higieny pracy wybranych elementów środowiska pracy tj. podwórza i obejścia, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych oraz elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt.

Dodatkowymi elementami oceny gospodarstw były: wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci, estetyka gospodarstwa, prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.

Decyzją Komisji Państwo Żaneta i Roman Tyrała z Wędziny (powiat lubliniecki) zajęli I miejsce
i zostali zakwalifikowani do etapu centralnego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016. II miejsce zajęli Państwo Agnieszka i Wiesław Adamczyk z Gorzyc (powiat wodzisławski). III miejsce zajęła Pani Mirosława Murmyło z miejscowości Dyrdy (powiat lubliniecki). Pozostali uczestnicy otrzymali równorzędne wyróżnienia za udział w etapie wojewódzkim konkursu.

6 lipca br w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, odbyło się uroczyste podsumowanie śląskiego etapu wojewódzkiego XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016.

fot1

Laureaci etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów: OR KRUS w Częstochowie, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Śląski Oddział Regionalny ARiMR, Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, oraz Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
w Katowicach. Pamiątkowe dyplomy wręczył Piotr Dobosz Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie.

fot2

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu zaszczycił swą obecnością Jan Chrząszcz I Wicewojewoda Śląski, który wręczył laureatom listy gratulacyjne.

fot3

Jadwigę Wiśniewską Poseł Parlamentu Europejskiego reprezentowali Katarzyna Porębińska i Szymon Gruszka, Lidię Burzyńską Poseł Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała Pani Sylwia Zasępa, Szymona Giżyńskiego Posła Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała Dyrektor Biura Pani Grażyna Matyszczak, Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Majera i Artura Warzochę reprezentował Pan Adrian Skrzypczak.

fot4

Wśród zaproszonych gości w podsumowaniu Konkursu brali udział przedstawiciele współorganizatorów, sponsorów i organizacji wspierających Konkurs: Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, Wiceprzewodnicząca Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Roman Włodarz Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Boski Dyrektor Śląskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Tomasz Żabiński Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach reprezentował Pan Tomasz Urban, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Pani Joanna Chalabowska, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu Pan Filip Jany.

Z ramienia lokalnych władz samorządowych na podsumowanie Konkursu przybył Alojzy Cichowski Burmistrz Woźnik, Andrzeja Kwapisza Starostę Częstochowskiego reprezentował Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Marian Stępień.

           

Tomasz Grzyb

Specjalista OR KRUS w Częstochowie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com