^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Są pieniądze na dopłaty do kredytów inwestycyjnych w I kwartale 2016r.

ARiMR 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r.

arimr logoŁącznie na I kwartał 2016 r. Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł.

Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków:

   Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,

   Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

   SGB Bank S.A.,

   Bank Zachodni WBK S.A.,

   Pekao S.A.,

   Krakowski Bank Spółdzielczy,

   Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

   RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;

   Z - kredyty na zakup użytków rolnych;

   PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (więcej informacji na stronie internetowej Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Źródło:www.arimr.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com