^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wyjazd studyjny „Aktualne wyzwania w nowoczesnych technologiach uprawy roślin jagodowych”

3 Grupa przed wejściem na targi

Operacja realizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Plan operacyjny na lata 2022-2023.


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Mikołowie zorganizował 1-dniowy wyjazd studyjny na Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2023 w Kielcach w dniu 19 stycznia 2023 roku.

Do udziału zostało zaproszonych 35 uczestników: producentów owoców jagodowych, osoby planujące rozpoczęcie uprawę roślin jagodowych oraz osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji na terenach wiejskich z woj. śląskiego.

Celem operacji było zapoznanie się z aktualnymi trendami i innowacjami w uprawie roślin jagodowych prezentowanymi na Targach Sadownictwa i Warzywniczych, promowanie dobrych praktyk stosowanych w uprawie roślin jagodowych, nawiązanie kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój rolnictwa, w tym uprawę jagodowych.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa to największa cykliczna impreza dla sadowników, jagodników i warzywników. Oprócz wystaw, prezentacji produktów i usług branżowych, jak co roku, odwiedzający targi mieli możliwość uczestniczyć w konferencjach. Dwa targowe dni zgromadziły 311 wystawców i ponad 12 tys. odwiedzających. Wystawcy prezentowali materiał szkółkarski, środki ochrony roślin, nawozy, opakowania, tunele, maszyny, sprzęt chłodniczy i wiele innych. Podczas targów TSW 2023 po raz ósmy zostały przyznane nagrody im. prof. Szczepana A.Pieniążka. Jury konkursu uhonorowało najbardziej innowacyjne i korzystne dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa produkty zgłoszone przez wystawców. Wyjazd został zorganizowany celowo w drugim dniu targów, 19.01.23, bowiem wtedy organizator (Oficyna Wydawnicza Oikos) zaplanowała „Konferencję Truskawkową”. Taka konferencja, to  jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu, odbywa się w trakcie TSW i gromadzi szereg zainteresowanych słuchaczy. W tym roku odbyła się już jubileuszowa X edycja konferencji

Program konferencji był zróżnicowany w zakresie tematycznym. Przeprowadzono aż 10 dwudziestominutowych prelekcji, a wykładowcami byli polscy i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy w dziedzinie uprawy roślin jagodowych.

Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące aktualnych zagrożeń ze strony nowych patogenów w uprawie truskawek, których objawy   występowania często są mylone z innymi chorobami. Zwrócono uwagę na niezastąpiony i skuteczny monitoring szkodników na plantacjach truskawek. Aktualnym tematem jednego z wystąpień było nawożenie i biostymulacja truskawek w zmiennych warunkach pogodowych. Dokładnie omówiona została optymalizacja nawożenia truskawek uprawianych na zagonach. Na podstawie wyników prowadzonych na plantacji polowej truskawek,  scharakteryzowane zostały nowe odmiany truskawek. Owoce jagodowe są już na większości plantacji w Wielkiej Brytanii uprawiane pod osłonami. Produkcję owoców na takiej plantacji, w gruncie oraz na podłożach bezglebowych, omówił praktyk – menedżer farmy angielskiej.

W Polsce przybywa plantacji pod osłonami, stąd też ważnym tematem prelekcji była  uprawa truskawek w znanych, jak i w nowych substratach.

Stosowane nowe rozwiązania, wyniki i osiągnięcia zostały przedłożone na przykładzie istniejących plantacji. Prelegenci omówili innowacyjne a zarazem praktyczne rozwiązania, które z dużym powodzeniem sami wykorzystują w swoich gospodarstwach. W ten sposób podzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego brali chętnie udział wybranych przez siebie prelekcjach a niektórzy z nich zdecydowali się na wyjazd, właśnie ze względu na wykłady. Jako praktycy mogli zdobyć wiedzę w zakresie nowoczesnych rozwiązań w uprawie roślin jagodowych oraz nawiązać kontakty z wystawcami. Tegoroczne targi zgromadziły 311 wystawców:  Wszyscy odwiedzili różnorodne stoiska branżowych wystawców (wg organizatora było ich aż 311).

 Realizacja wyjazdu studyjnego na Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2023 spełniła cele Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie:

  1. została utworzona sieć kontaktów między producentami owoców jagodowych, doradcami ośrodka doradztwa rolniczego, firmami branży jagodowej a dodatkowo sadowniczej i warzywniczej,
  2. umożliwiono wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  3. ułatwiono zapoznanie się z aktualnymi trendami i innowacjami w uprawie roślin jagodowych prezentowanymi na Targach Sadownictwa i Warzywniczych.

Kontynuacją operacji będzie konferencja organizowana w ŚODR Częstochowa  Odział Mikołów w marcu. Serdecznie zapraszamy!

11 wykład na temat zagrożeń ze strony nowych patogenów

Prelekcje na Konferencji Truskawkowej

3 uczestnicy wyjazdu na prelekcji Konterencji Truskawkowej

10 sklepomaty owocowe innowacja w sprzedaży owocówOwocowe sklepomaty

9 filmiki nt. projektów jagodowych przekazywanie doświadczeńFilmik z projektu - plantacja w Hortigach

5 grupa uczestników wyjazdu

2 plan Konferencji Truskawkowej

Plan Konferencji Truskawkowej

Plan hali odwiedzajacy 2023 do ulotki 01

Plan targów TSW 2023 Kielce

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com