^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

KONKURS WOJEWÓDZKI MISTRZ WIEDZY ROLNICZEJ

logo konkursu wiedza rolnicza

K O N K U R S

” Wojewódzki Mistrz Wiedzy Rolniczej ”

Szanowni Państwo! Rolnicy!

 W imieniu organizatorów Konkursu „ Wojewódzki Mistrz Wiedzy Rolniczej” a są nimi: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział Mikołów, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach i Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w IX edycji Konkursu.

Konkurs organizowany jest w celu upowszechniania ogólnej wiedzy rolniczej oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie.

            Test konkursowy odbędzie się 8 czerwca /wtorek/ 2021 o godzinie 13,00 w sali konferencyjnej nr 7 ŚODR w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85, zaś ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi w czasie Dni Otwartych Drzwi 26.06. 2021 r .

Wszelkie inne informacje o konkursie pod nr tel. 32/3250155 lub 500012164.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu

z zakresu ogólnej wiedzy rolniczej i zagadnień
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie

„ Wojewódzki Mistrz Wiedzy Rolniczej”

ORGANIZATORZY

Regionalny konkurs rolniczy pn.: „Wojewódzki Mistrz Wiedzy Rolniczej” – zwany dalej konkursem – organizowany jest przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział Mikołów, Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach i Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach.

CELE KONKURSU

Konkurs organizowany jest w celu upowszechnienia wiedzy rolniczej z zakresu:

 1. produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 2. ekonomiki rolnictwa,
 3. ochrony środowiska w rolnictwie,
 4. zsad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

CZAS TRWANIA I TEMATYKA KONKURSU

Konkurs organizowany jest cyklicznie w kategorii indywidualnej. Pytania konkursowe obejmują podstawowe wiadomości z zakresu:

 1. rolnictwa na poziomie szkoły średniej, w szczególności wynikające z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
 2. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. ochrony środowiska w rolnictwie.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest w kategorii indywidualnej.
 2. Uczestnicy konkursu odpowiadają na test składający się z 40 pytań, który został opracowany przez organizatorów konkursu.
 3. Jedna prawidłowa odpowiedź w teście konkursowym to 1 punkt.
 4. O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość zdobytych punktów.
 5. W przypadku takiej samej ilości punktów po odpowiedziach w teście głównym wśród uczestników konkursów, w celu wyłonienia zwycięzcy organizatorzy przeprowadzoną pisemną dogrywkę w postaci testu składającego się z 20 pytań.  

 

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Komisję Konkursową wybierana jest z pośród organizatorów konkursu..
 2. Zadania Komisji Konkursowej obejmują w szczególności:
  1. ułożenie listy pytań,
  2. ocenę testów,
  3. przygotowanie protokołów z oceny testów,
  4. podział nagród,
  5. dokonywanie wiążących interpretacji niniejszego regulaminu.   

NAGRODY

Dla laureatów konkursu nagrody fundują organizatorzy konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czasie Dni Otwartych Drzwi 26.06.2021 r.

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą uczestniczyć:
 2. a) mieszkańcy województwa śląskiego,
 3. b) osoby prowadzące gospodarstwo rolne na terenie województwa śląskiego.
 4. Test konkursowy odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godzinie 13,00  w sali konferencyjnej nr 7 ŚODR w Mikołowie   przy ul. Gliwickiej 85.
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com