^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Śląska Konferencja dla hodowców bydła mlecznego i mięsnego oraz producentów mleka w dobie pandemii COVID-19

Śląska Konferencja dla hodowców bydła mlecznego

i mięsnego oraz producentów mleka

w dobie pandemii COVID-19

b1

Tradycyjnie jak co roku, ale w rygorystycznie, w zmienionej formule pandemicznej , zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował bardzo udaną branżową konferencje- spotkanie zawodowe, które odbyło się 16 marca 2021 w ŚODR Mikołowie.

b2

Konferencja dotyczyła aktualnych problemów chowu i hodowli bydła „Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła, żywienie, rozród, zarządzanie stadem, profilaktyka weterynaryjna, dobrostan, produkcja mięsa wołowego wysokiej jakości w dobie pandemii COVID-19”

b3

Konferencja jako-spotkanie zawodowe odbyło się w reżimie sanitarnym – obowiązkowe były maseczki, dystans 1,5-2,0 m. także inne obostrzenia (w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych: wymagań, zaleceńi warunków prowadzenia działalności) dla szkoleń spełniających przesłanki spotkań zawodowych – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań zawodowych.

b4

Organizatorzy konferencji-spotkania zawodowego zadbali o obowiązkowe potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa - włącznie do 15 marca 2021 w celu ankietyzacji stanu zdrowotnego, rejestracji i zachowania właściwego reżimu sanitarnego spotkania zawodowego.

b13

W konferencji-spotkaniu zawodowym, po pozytywnej weryfikacji pandemicznej uczestniczyło 28 rolników, czołowych hodowców i producentów bydła, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

b14

Konferencje otwierał Dyrektor Oddziału w Mikołowie Radosław Sroka, który w swoich wystąpieniach przywitał rolników i zaproszonych gości oraz wygłosili słowo wstępne o działalności i pracach Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

b15

Organizatorem i moderatorem konferencji był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa.

b16

W trakcie konferencji wygłoszono interesujące i stojące na bardzo wysokim poziomie merytorycznym wykłady, których streszczenie i wybrana problematyka zostanie zaprezentowana w kolejnych miesiącach na łamach miesięcznika Śląskich Aktualności Rolniczych ŚODR w Częstochowie.

b6

  • Nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji mleka, prezentacja, wyniki produkcyjne i ekonomiczne w pełni zrobotyzowanej obory, innowacyjne maszyny, urządzenia, sprzęt oborowy, wozy paszowe.

Marek Handydraj – / WesfaliaSilesia – Autoryzowany Dealer GEA /

b7

Michał Szymankiewicz /BVL Wozy Paszowe GEA Farm Technologies Sp. z o.o./

b8

Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania zarządzania i monitoringu stada bydła mlecznego dotyczące : zdrowotności, wykrywania ruji , porodów.

b9

Robert Karst - / e-stado /

  • Finansowanie Inwestycji Rolniczych. Oferta promocyjna Banku BNP Paribas w ramach kampanii Agro Ofensywa 2021 dla hodowców bydła i producentów mleka.

Dorota Dziubek - / BNP Paribas /

b10

  • Oszczędności w gospodarstwie po wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii.    

Mateusz Pieroński - / Edison Energia S.A./

b11

  • Dobrostan krów. Oferta ŚODR w Częstochowie dla śląskich hodowców bydła i producentów mleka. Prezentacja szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich w roku 2021-2022. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrofMagdalena Swadźba-Karbowy - / ŚODR w Częstochowie /
  • b5
  • Bioasekuracja – podstawa efektywnej hodowli.

                        Krzysztof Polowczyk - / Smart Nanotechnologies /

b12

  • Rola i znaczenie prozdrowotne włókna w żywieniu cieląt.

Adriana Jaroszek, Rafał Borkowski - / Rettenmaier /

b17

Celem edukacyjnym zorganizowanej konferencji 16 marca br. w ŚODR w Oddziale w było stworzenie podstaw dla lepszego zorientowania się rolników w subtelnej problematyce i wielkiej sztuce, jakiej niewątpliwie jest prowadzenie stada bydła. Współczesny rolnik-hodowca, producent mleka musi posiadać nie tylko wiedzę zootechniczną, czy interdyscyplinarną od kompleksowej agro i zootechnochnologii, po finanse, biznes, rachunkowość, powinien również wyrobić w sobie nawyk tzw. personalnej skuteczności działania na wolnym rynku.

b18

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com