^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2021- szykują się zmiany

 

ka do prog. rol srod klimW działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym szykują się zmiany zaakceptowane przez Komitet Monitorujący PROW. Mają one dotyczyć wyższych stawek płatności. Pojawiają się nowe wymagania.

Dla przypomnienia płatności w ramach działania programu rolno-środowiskowo-klimatycznego przyznawane są corocznie w ciągu 5 letniego zobowiązania. Rolnicy mogą ubiegać się o płatności , a także zwrot kosztów transakcyjnych. 

Zmiany – Działanie rolno-środowiskowo- klimatyczne 2021 – wyższe stawki płatności

Wysokośc stawki płatności ma ulec podwyższeniu. Dotyczy to płatnośći rolno-środowisko-klimatycznej, która wyniesie  522 zł/ha natomiast wcześniejsza kwota przed powyżką wynosiła 486 zł/ha. Podwyższenie stawek płatności obejmie Pakiet 2 Ochrona gleb i wód.

Nowe kwoty w ramach tego pakietu przedstawiają się w następująco:

  • 883 zł/ha- dotyczy międzyplonów wcześniej stawka wynosiła 650zł/ha,
  • 664 zł/ha- w przypadku pasów ochronnych o nachyleniu powyżej 20% - stawka wcześniejsza wynosiła 450zł/ha.

Rolnicy mogą się spodziewać wyższych stawek do Pakietu 3 – Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych. Stawka przed podwyżką wynosiła 1964zł/ha natomiast aktualna stawka 2031zł/ha.

Zmiany w stawkach w ramach działania rolno-środowiskowo- klimatycznego obejmuje również:

  • Pakiet 4- Cenne siedliska i zagrożenie gatunki ptaków na obszarach Natura 2000,
  • Pakiet 5 – Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000,
  • Pakiet 6 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,
  • Pakiet 7 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Pozostałe zmiany w działaniu rolno-środowisko-klimatycznym przedstawiają się następująco:

Jak podano w załączniku do projektu uchwał zmiany te przewidują

  • zniesienie degresywności w Pakiecie 4 – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
  • objęcie wsparciem dodatkowych ras owiec: polskiej owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej, a także dwóch ras kóz: koza kazimierzowska, oraz koza sandomierska w ramach Pakietu 7 – Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,
  • dopuszczenie mulczowania międzyplonów w Pakiecie 1 – Rolnictwo zrównoważone i Pakiecie 2 – Ochrona wód i gleb.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2021 obejmować będzie nowy Pakiet 8 – Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, a także wprowadzenie nowego Pakietu 9 – Retencjonowanie wody.

Więcej informacji o planowanych zmianach można znaleźć w Uchwałach podjętych przez Komitet Monitorujący PROW, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi- XIII posiedzenie KM PROW 2014-2020 dnia 16-17.02.2021.

Źródło: MRiRW

zdj. pixabay

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com