^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Jakie pieniądze i kredyty preferencyjne dla rolników w roku 2021 ?

04

Rolnicy mogą już starać się o kredyty preferencyjne. Na kredyty klęskowe przewidziano 250 mln zł na samą akcję kredytową i 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania.

Jakie kredyty z dotacją mogą uzyskać rolnicy? Które banki oferują kredyty preferencyjne?

Gdzie rolnicy mogą uzyskać klęskowe kredyty preferencyjne mogą liczyć rolnicy w 2021 roku?

8 lutego ARiMR udostępniła współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych na 2021 rok.

Na kredyty klęskowe, czyli na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (linie K01, K02, DK01, DK02), limit akcji kredytowej przewidziano na 250 mln zł. Z kolei na dopłaty do oprocentowania tych kredytów – 5 mln zł.

Agencja udostępniła też 8 mln zł na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

O te kredyty oraz kredyty klęskowe rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości i SGB-Banku, a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach:

  • BNP Paribas BP,
  • Santander BP,
  • Krakowskim Banku Spółdzielczym,
  • Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Agencja udostępniła również limit akcji kredytowej na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR). Wynosi on 50 mln zł. Na dopłaty do oprocentowania tych kredytów zaplanowano 0,7 mln zł. Jak informuje ARiMR, kredyty z linii KR udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości i SGB-Bank, a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze

Rolnicy wciąż czekają na kredyty preferencyjne na inwestycje

Rolnicy oczekujący na uruchomienie inwestycyjnych kredytów preferencyjnych mają problem, ponieważ obniżki stóp procentowych spowodowały, że do kredytów preferencyjnych inwestycyjnych ARiMR nie stosuje już dopłat (WIBOR 3M plus marża banku są niższe niż 3%). Oznacza to, że te linie kredytowe utraciły preferencyjny charakter.

Jak wyjaśnia Agnieszka Chrobot z Banku Polskiej Spółdzielczości, z uwagi na brak stosowania przez ARiMR dopłat do tych linii kredytowych nie ma możliwości zarejestrowania tych kredytów w systemie informatycznym kredytów preferencyjnych. W przypadku kredytu z dopłatą do kapitału – MRcsk, nie ma problemu wynikającego z obniżki stóp procentowych, ponieważ jest to jedyna linia kredytowa, dla której bank ma dowolność w ustanawianiu wysokości oprocentowania (marża banku nie jest ograniczana przez ARiMR). Z kolei w przypadku kredytów klęskowych oraz kredytu na spłatę zadłużenia marża banków jest wyższa i pomimo niskiej stopy WIBOR 3M dopłata może być stosowana.

Banki informowały ARiMR i ministerstwo rolnictwa o koniecznych zamianach dot. oprocentowania kredytów preferencyjnych Agnieszka Chrobot wyjaśnia, iż Bank BPS (w imieniu własnym i zrzeszonych Banków Spółdzielczych) oraz inne banki współpracujące z ARiMR występowały za pośrednictwem Związku Banku Polskich do Agencji i ministerstwa rolnictwa w sprawie konieczności zmiany oprocentowania kredytów preferencyjnych, tak aby najważniejsze linie skierowane na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych nadal miały charakter preferencyjny.

Niestety, do tej pory żadna z tych instytucji nie odpowiedziała na kierowane zapytania. Banki nie zostały też poinformowane o rozpoczęciu prac związanych z wprowadzeniem zmian w tym zakresie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com