^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

UWAGA! HPAI Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 20 i 21 w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce

UWAGA HPAI

Ptasia grypa – kolejne 20 i 21 ognisko HPAI

Stan na 17 luty 2021 r.

Jakie kary za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji?

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też, człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania, tym bardziej, że za uchybienia grożą dotkliwe kary administracyjne.

W dniu 15 lutego Stwierdzono 20 i 21 przypadek wysoce zjadliwej grupy ptaków (HPAI) u drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 20 i 21 w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, stwierdzonych i potwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy.

Ognisko HPAI nr 20 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie niekomercyjnym utrzymującym 260 sztuk drobiu ( gęsi, kaczki, kury ). Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Złotnik, w gminie Żary, powiat żarski, woj. lubuskie.

Ognisko HPAI nr 21 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 10 677 kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kiełpiny, w gminie Siedlec, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie. Ognisko to zostało stwierdzone w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej w obszarze zapowietrzonym w gospodarstwach uznanych za kontaktowe do wykrytych w miejscowości Kiełpiny dwóch poprzednich ognisk HPAI, tj. nr 8 i nr 19 w 2021 r. Drób w gospodarstwie został zabity.

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Wokół ognisk choroby w promieniu 10 km zostały wyznaczone obszary zapowietrzone i zagrożone.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami związanymi z likwidacją choroby wszystkie kury znajdujące się na fermie zostały poddane utylizacji.

GIW Przypomina, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne; za brak wyłożenia maty bioasekuracyjnej powiatowy lekarz weterynarii może nałożyć karę do 5000 zł, ale to nie wszystko; w skrajnych przypadkach może także zarządzić o zamknięciu fermy. Co prawda hodowcy przysługuje odwołanie do wojewódzkiego i głównego lekarza weterynarii, jednak lepiej nie sprawdzać na własnej skórze, czy będzie ono skuteczne.

Dlatego przypominamy zasady bioasekuracji:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com