^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Doradztwo dot. środków ochrony roślin

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,

Zaprasza

 na szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i wydaniem zaświadczenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia do obrotu środkami ochrony roślin

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

integrowana ochrona roślin

technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 października br. o godzinie 9.00  w siedzibie ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.

Koszt szkolenia uzupełniającego 130 zł/osobę.

Zapraszamy również do zapisów na szkolenie uzupełniające

Kontakt

(034) 377 01 00

(034) 377 01 12

Sylwia Jackowska 695 660 870

tablica2.2

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com