^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zanieczyszczanie wód azotanami – sankcje w związku z nowelą ustawy o nawozach

zdjęcie do informacji

Od prawie 2 lat w Polsce obowiązuje "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Program przyjęto poprzez nowelizację ustawy Prawo wodne. Teraz prowadzi się prace nad zmianą tej ustawy. Nowa ustawa zakłada m.in. kary za zanieczyszczanie wód azotanami.

Kary nie tylko za zanieczyszczanie wód, ale także za brak dokumentów!

Resort rolnictwa chce wprowadzić sankcje, które dotyczą nie tylko zanieczyszczania wód. Rolnik otrzyma je również wtedy, gdy nie będzie posiadał dokumentów dotyczących np.

  • -  terminu siewu, lub zbioru danej rośliny uprawnej
  • -  planu nawożenia azotem
  • -  obliczenia maksymalnych dawek azotu
    -  umów zbycia

Krótko mówiąc, rolnik może spodziewać się kary za brak określonej dokumentacji, która nie ma bezpośredniego wpływu na zanieczyszczanie wód azotanami. Owszem, sankcje za zanieczyszczanie wód azotanami należy stosować, ale wtedy gdy zajdzie faktyczna szkoda na rzecz środowiska. W przypadku gdy, rolnik poprzez swoją działalność doprowadzi do większej koncentracji azotu w wodach powierzchniowych. Niestety MRiRW chce się z tym zgodzić, ponieważ uważa, że takie rozwiązanie stanowi element edukacji i dobrych praktyk rolniczych.

Sankcje za zanieczyszczanie wód azotanami – wątpliwości w zapisie dotyczącym przechowywania nawozów naturalnych

WIR analizując projekt ustawy zwrócił uwagę na zapis dotyczący obowiązku posiadania urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych przez rolników nie posiadających zwierząt. Wynika z tego, że od wspomnianych rolników wymaga się kupna zbiornika na gnojowicę, mimo, że nie posiadają zwierząt. MRiRW wyjaśniło, że rolnicy nie zostaną ukarani, jeśli nawóz trafi bezpośrednio na pole, ponieważ wtedy nie dojdzie do przechowywania nawozów.

Zmiany w stosowaniu mocznika wejdą od 2021 r.

Nowelizacja Ustawy o nawozach i nawożeniu przewiduje również zmiany w stosowaniu mocznika. Od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie go można stosować w formie granulowanej. Dopuszczalny będzie ten, który zawiera inhibitor ureazy, albo powłokę biodegradowalną. Wprowadzona zmiana ma przyczynić się do ograniczenia emisji amoniaku w atmosferze, co wpisuje się w założenia Zielonego Ładu określonego przez KE.

Kary za zanieczyszczanie wód azotanami oraz za brak odpowiednich dokumentów chce wprowadzić resort rolnictwa. Dotyczy to ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Projekt ustawy o zmianie ustawy został już przedstawiony Sejmowi przez Prezesa Rady Ministrów.KE.

Źródło: „Agro fakt”- portal rolniczy

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com