^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Relacja z uroczystej gali śląskich pszczelarzy

XVIII Spotkanie Śląskich Pszczelarzy

„TRUTOWISKO 2019”

T1W dniu 14 lipca 2019 r. w Katowicach-Murcki w kompleksie leśnym należącym do Dyrekcji Państwowych Lasów Polskich w Katowicach odbyła się uroczysta gala pszczelarska pod nazwą TRUTOWISKO 2019.

T2

Ponad 1,5 tyś osób uczestniczyło w tegorocznym, tradycyjnym XVIII spotkaniu pszczelarzy z województwa śląskiego zorganizowanym przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach na polanie Hamerla trutowiska Murcki.

T3

Przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy odbyła się uroczysta msza święta w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Mszę świętą odprawił ksiądz biskup Grzegorz Olszowski w koncelebrze z kapelanem pszczelarzy śląskich księdzem Grzegorzem Kotyczką i kapelanem leśników śląskich księdzem Mikołajem Skawińskim oraz franciszkaninem ojcem Alanem Ruskiem, proboszczem Parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach.

T4

Uroczystą mszę uświetnił występ chóru Świętego Józefa z Zabrzega, pod dyrekcją Daniela Strządały który zaprezentował swoje talenty wokalne, dając koncert po części oficjalnej.Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Binko, jako gospodarz i moderator, uroczyście przywitał licznie zgromadzonych pszczelarzy i zaproszonych dostojnych gości.

T5Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie reprezentowała v-ce dyrektor Anna Szymik Dyrektor Oddziału w Mikołowie.

T1

W swoim wystąpieniu, przed licznie zgromadzonym audytorium, podkreśliła znaczący wkład ŚZP w Katowicach w rozwój pszczelarstwa w województwie śląskim, promocję oraz ochronę zdrowia pszczół, które stanowią niezbędny element w przyrodzie, warunkujący nie tylko plonowanie roślin, ale przynoszący człowiekowi wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, które przede wszystkim służą zdrowiu ludzkiemu.

T6

Następnie życzyła wszystkim pszczelarzom i ich rodzinom by ten rok pracy w pasiece był źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek benedyktyński włożony w pracę hodowlaną zaowocował realizacją zamierzonych celów, twórczych inicjatyw, wspaniałych osiągnięć w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękując za owocną współpracę z ŚZP w Katowicach, Pani Dyrektor zaznaczyła że „śląskie trutowisko” jest niezwykłym wydarzeniem, świętem, konsolidacją środowiska pszczelarzy, mającym na celu wspólną wymianę merytorycznych poglądów, doświadczeń oraz podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć i problemów występujących w branży pszczelarskiej.

T7

Na zakończenie swojego wystąpienia, na ręce Prezesa Zbigniewa Binko i całego Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, złożyła gratulacje, oraz wyrazy uznania, życząc dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń statutowych oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

T8

Na zakończenie części oficjalnej Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Binko bardzo ciepło podziękowali wszystkim pszczelarzom i zaproszonym gościom oraz uczestnikom trutowiska za tak liczne przybycie. Podsumowując tegoroczne Trutowisko można jednoznacznie stwierdzić że oprócz bardzo podniosłej i uroczystej gali pszczelarskiej, impreza ta miała charakter, spotkania i biesiady.

T9

Święto śląskich pszczelarzy, stało się forum wymiany myśli, doświadczeń, ale również praktycznych rozwiązań dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej. Adam Wilczyński dla osób zwiedzających przygotował wystawę i sesje posterową "400 lat bartnictwa oraz wystawę dotyczącą historii Śląskiego Związku Pszczelarzy, począwszy od roku 1920, uwypuklając między innymi rolę postaci Emanuela Biskupka, założyciela Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich.

3Trut

Zwiedzając wystawę można było zapoznać się z rolą trutowisk, miejsc, w których matki są unasieniane przez trutnie z wybranej rasy łagodnych i pracowitych pszczół. Są one zlokalizowane w najładniejszych rejonach lasów i parków krajobrazowych, oddalonych do kilkunastu kilometrów od osiedli mieszkalnych, pasiek i tras turystycznych

Poczet sztandar

Po rozpowszechnieniu sztucznego unasieniania matek pszczelich, znaczenie trutowisk w hodowli pszczół znacznie zmalało i obecnie czynne są 3 trutowiska, legalnie zarejestrowane w Polsce: w Wiśle Łabajowie, Murckach i Krywałdzie. Tym bardziej jesteśmy dumni z tego że są one zlokalizowane w naszym województwie śląskim

B1

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie ŚODR obecny z grupą seminaryjną pszczelarzy, Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej w ilości 42 osób, wspólnie z pocztem sztandarowym, miał zaszczyt reprezentować autor niniejszego artykułu.

B2

Część merytoryczna wykładu i praktyczna w postaci wystawy, targowej prezentacji sprzętu pszczelarskiego, akcesoriów, pożytków pszczelich począwszy od wszelakiej gamy miodów, apifarmacji a skończywszy na nalewkach zdrowotnych i kosmetykach była ze wszech miar udana i pożyteczna dla wszystkich uczestników seminarium wyjazdowego.

B3

Wszystkim pszczelarzom w imieniu Dyrekcji Śląskiego Ośrodka Rolniczego Częstochowie składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności, a organizatorowi trutowiska Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach gratulujemy profesjonalnej organizacji i wspaniałej oprawy merytorycznej oraz artystycznej.

B4