^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Sielinko 2019 - Relacja z XXVI Wielkopolskiech Targów Rolniczych, oraz II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola

s19

Sielinko 2019 - Relacja z XXVI Wielkopolskiech Targów Rolniczych,

oraz II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

i Dni Pola

s17

 W dniach 8 i 9 czerwca 2019 r. odbyły się XXVI Wielkopolskie Targi Rolnicze, oraz II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola. Miejscem wydarzeń, jak co roku, było Centrum Wystawowo - Szkoleniowe w Sielinku – powiat nowotomyski.

s14

Wystawa odbyła się na ponad pięćdziesięcio hektarowej powierzchni. Połączenie tych imprez zaowocowało dużym sukcesem w opinii odwiedzających. Imprezy targowe odwiedziło kilka tysięcy osób.

s18

Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Wiesława Nowak, a uroczystego otwarcia wystawy dokonał Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który pogratulował hodowcom osiągnięć. Podziękował również pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego i Izbom Rolniczym.

s7

ŚODR w Częstochowie mieli przyjemność reprezentować zastępca dyrektora Tomasz Wiekiera, zastępca dyrektora Radosław Sroka, specjaliści Działu Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa Adam Walasek i Rafał Przybyła.

s8

Wielkopolskie Targi Rolnicze były okazją do wręczenia najbardziej zasłużonym pracownikom Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odznaczenia resortowego „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wiceminister uczestniczył w obchodach 130 rocznicy powstania „Poradnika Gospodarskiego”.

s6

Z dumą wspominał czas, kiedyś sam był autorem artykułów do tego wydawnictwa. Podkreślił wkład „Poradnika Gospodarskiego” w zachowanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

s3

Zwiedzając tereny wystawowe wiceminister odwiedził m.in. stoisko promujące lokalne podmioty działające na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich w zakresie promocji żywności wysokiej jakości.

s9

Jest to projekt realizowany w ramach operacji „Aktywni lokalnie” wspófinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Produkty do degustacji zostały przygotowane przez spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

s10

Wystawa Zwierząt Hodowlanych  w Sielinku należy do największych, a zarazem najbardziej prestiżowych imprez rolniczych organizowanych w tej części kraju. Tradycja organizacji wystaw zwierząt w Sielinku sięga 26 lat i nieustannie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród hodowców i branżystów, jak i mieszkańców wsi i miast, którzy mają niepowtarzalną okazję przyjrzenia się rasom zarówno wysokowydajnym, jak i zachowawczym poszczególnych grup zwierząt.

s11

W tym roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu gościł blisko 134 hodowców, którzy przywieźli ze sobą inwentarz w liczbie ok. 855 sztuk ze 128 ras należących do 11 gatunków zwierząt. W tym roku po raz pierwszy zwierzęta były prezentowane z zachodnio-południowej części Polski z województw: lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego.

s12

Wystawa od lat stanowi doskonałą platformę do wymiany doświadczeń między wyróżniającymi się i przodującymi w kraju hodowcami i producentami rolnymi. Dobrze służy rozwojowi nowoczesnego rolnictwa. Jest także właściwym miejscem do nawiązywania zawodowych kontaktów, sprzyjających upowszechnianiu postępu hodowlanego w gospodarstwach rolnych prowadzonych na europejskim, niejednokrotnie światowym poziomie.

s13

Tegoroczną II Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych rozpoczęto od wyceny zwierząt należących do 6 grup zwierząt, tj. bydła mięsnego i mlecznego, koni, owiec i kóz, drobiu i królików. Po uroczystym otwarciu wystawy, odbył się pokaz tresury psów.

s3

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył wraz z hodowcami w konferencji pn. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski, współfinasowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

s4

Pierwszy dzień wystawy zakończył się tzw. „Wieczorem Hodowcy”, podczas którego odbył się koncert zespołu gitar klasycznych. Dzień drugi rozpoczęto od uroczystości wręczenia pucharów, nagród i dyplomów hodowcom zaprezentowanych czempionów i wice-czempionów oraz rozstrzygnięto konkurs „Młodych Hodowców” cieląt jałówek rasy HO organizowany przez Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu z siedzibą w Tulcach, sp. z o.o.

s5

Następnie odbył się pokaz koni i bydła mięsnego oraz prezentacja zwierząt pochodzących z rodzimych ras zachowawczych, podczas których specjaliści wskazywali na cechy różniące rasy wysokowydajne i zachowawcze.

s15

W międzyczasie na parkurze odbywał się pokaz woltyżerki. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających wystawę były alpaki, żubronie oraz możliwość degustacji potraw z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego. Stoiska wystawiennicze związków hodowców cieszyły się dużą popularnością, jednakże największa frekwencja była tam, gdzie można było z bliska zobaczyć zwierzęta – łącznie odwiedziło je kilka tysięcy zwiedzających.

s16

Rolnicy mogli również praktycznie obserwować jak w warunkach polowych zachowują się rośliny i które odmiany są godne uwagi ze względu na wysoką zdrowotność i odporność na warunki atmosferyczne. Odwiedzający targi rolnicy mogli w ten sposób obserwacje przenieść do praktyki i najlepsze odmiany zastosować w swoich gospodarstwach.

s2

Sporo odwiedzających osób było zainteresowanych poletkami doświadczalnymi, gdzie można było obejrzeć poszczególne odmiany zbóż, ocenić ich odporność na choroby, szkodniki, reakcję na nawożenie oraz ogólną zdrowotność roślin. W tym roku jak i w latach poprzednich rolnicy szczególną uwagę zwracali na odmiany dobrze znoszące niedobór wody. Na powierzchni 14 hektarów zostało zaprezentowanych 219 odmian 18 gatunków roślin uprawianych w regionie, w tym 45 odmian rekomendowanych do uprawy przez Listę Odmian Zalecanych.

s1

W imieniu Dyrekcji Śląskiego Ośrodka Rolniczego w Częstochowie składamy na ręce Pani Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Wiesławie Nowak serdeczne gratulacje, wyrazy uznania zorganizowania tak wspaniałej imprezy wraz z życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności, gratulujemy profesjonalnej organizacji i wspaniałej oprawy merytorycznej.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com