^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

W konferencja w Puławach z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

1ASF

„Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych”

2ASF

12 lipca br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach została zorganizowana konferencja pt. „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych”. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski, wiceministrowie: Pan Szymon Giżyński oraz Pan Rafał Romanowski, Posłowie na Sejm RP: Pani Teresa Hałas, Pan Krzysztof Głuchowski, Pan Jerzy Małecki oraz Pan Krzysztof Szulowski, Senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Główny Lekarz Weterynarii Pan Paweł Niemczuk, jak również wojewódzcy lekarze weterynarii. Ponadto, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji, w tym izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz zespołów szkół rolniczych. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie reprezentowała v-ce dyrektor Anna Szymik Dyrektor Oddziału w Mikołowie.

3ASF

Konferencję otworzył oraz wygłosił słowo wstępne Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Ardanowski podkreślił, że : bez udziału myśliwych, których jest w Polsce 120 tys. niemożliwe jest zminimalizowanie pogłowia dzików roznoszących wirusa ASF. Mam nadzieję - mówił - że myśliwi kierują się poczuciem misji i obowiązku, który na nich spoczywa. "Jeżeli Polski Związek Łowiecki nie rozumie, że ma do wykonania działania, które dla Polski są niezbędne, jest to fragment polskiej racji stanu, to trzeba będzie podjąć bardziej radykalne działania, na przykład tworząc konkurencyjny związek łowiecki" - zapowiedział Ardanowski. Zaznaczył, że minister środowiska, który sprawuje pieczę nad myśliwymi, ma podobne zdanie. Ardanowski dodał, że ministerstwo rolnictwa jest gotowe wspierać myśliwych w odstrzale dzików, finansując im zakup kosztownej amunicji czy urządzanie chłodni do przechowywania ubitych zwierząt, tam gdzie ich brakuje. "Rozważam też wsparcie finansowe odstrzału, ale jak sądzę, nie tylko w pieniądzach jest problem, raczej w pewnym niezrozumieniu powagi sytuacji" - zaznaczył. Podkreślił znaczenie inspekcji weterynaryjnej. "Będę zabiegał o to, by osoby gwarantujące w imieniu państwa bezpieczeństwo żywności w Polsce były godziwie wynagradzane" - zadeklarował. Zwrócił jednak uwagę, że rolnicy skarżą się na niedostateczne przestrzeganie zasad w powiatowych inspektoratach weterynarii - jak mówił - boją się, aby stamtąd nie przywlec wirusa do gospodarstwa. "Jeżeli to jest prawda nawet w minimalnym procencie, to sprawa wymaga interwencji" - powiedział Ardanowski. "Poprawienie efektywności służb weterynaryjnych jest działaniem, które bardzo mocno będę chciał wesprzeć, również w warstwie organizacyjno-finansowej, w takim stopniu, jak to będzie niezbędne" - zapowiedział Ardanowski. Zaapelował o większe zaangażowanie rolników w zwalczanie choroby. Podkreślił znaczenie bioasekuracji, koniecznej, aby wirus nie trafił do gospodarstw, gdzie hodowane są świnie, zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia szerokiej akcji informacyjnej wśród rolników na temat ASF.

Następnie, zostały wygłoszone wykłady :

  • prof. Krzysztof Niemczuk – „Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”
  • Rafał Romanowski - „Administracyjne metody zwalczania ASF”
  • Paweł Niemczuk - "ASF - sytuacja epizootyczna, program bioasekuracji"

4ASF

Szczególnie oczekiwanym przez Uczestników punktem konferencji była ta jej część, w której podczas dyskusji mogły padać pytania. Pan Minister Ardanowski i wiceministrer Pan Szymon Giżyński zaprezentowali swój pogląd dotyczący przyspieszenia określonych działań dotyczących ASF, na które Ministerstwo Rolnictwa ma bezpośredni wpływ.

5ASF

W trakcie dyskusji przedstawiciele rolników podkreślali iż na terenach objętych ograniczeniami rolnicy prowadzący hodowle i chów trzody są w pełni świadomi, iż tylko odpowiednie stosowanie zasad biosekuracji przez wszystkich, może ustrzec ich przed stratami jakie może spowodować ASF w ich gospodarstwach. Zwracali także na opóźnienia w wypłatach odszkodowań dla gospodarstw za ubite zwierzęta w ramach decyzji powiatowych lekarzy weterynarii. Wiceprezes KRIR M. Borowski przedstawiając problemy rolników i odnosząc się do kwestii jak najszybszego wyeliminowanie wirusa, stwierdził iż najważniejszą rzeczą jest zaangażowanie i współpraca rolników, myśliwych i wszystkich służb zaangażowanych w walce z ASF.

6ASF

Uczestnicy zwracali uwagę, iż rolnicy skarżą się na niedostateczne przestrzeganie zasad w powiatowych inspektoratach weterynarii jak również przez lekarzy wyznaczonych i boją się, o możliwość przywleczenia w trakcie kontroli i badań wirusa do gospodarstwa. Przedstawiciele wielkopolskiej izby rolniczej zaapelowali do ministra o przeprowadzenie szkoleń z zakresu dla rolników utrzymujących świnie z terenów wolnych od ASF.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com