^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Śląska Gala Pszczelarska

XVII Spotkanie Śląskich Pszczelarzy „TRUTOWISKO 2018”

1Trut

W dniu 8 lipca 2018 r. w Katowicach-Murcki w kompleksie leśnym należącym do Dyrekcji Państwowych Lasów Polskich w Katowicach odbyła się uroczysta gala pszczelarska pod nazwą TRUTOWISKO 2018. Ponad 1,5 tyś osób uczestniczyło w tegorocznym, tradycyjnym XVII spotkaniu pszczelarzy z województwa śląskiego zorganizowanym przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach na polanie Hamerla trutowiska Murcki.

2Trut

Przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy odbyła się uroczysta msza święta w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Mszę świętą odprawił ksiądz biskup Jan Kopiec w koncelebrze z kapelanem pszczelarzy śląskich księdzem Grzegorzem Kotyczką i kapelanem leśników śląskich księdzem Mikołajem Skawińskim oraz franciszkaninem ojcem Alanem Ruskiem, proboszczem Parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach. Uroczystą mszę uświetnił występ chóru Świętego Józefa z Zabrzega, pod dyrekcją Daniela Strządały który zaprezentował swoje talenty wokalne, dając koncert po części oficjalnej.

3Trut

Po mszy wręczono dwie odznaki honorowe „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” Złotą otrzymał obecny prezes RKP Bieruń - Tadeusz Mateja, a Srebrną – poprzedni prezes tego koła – Stanisław Czempas. Odznaki przekazywał radny sejmiku śląskiego, Piotr Czarnynoga.

5Trut

Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Binko, jako gospodarz i moderator, uroczyście przywitał licznie zgromadzonych pszczelarzy i zaproszonych dostojnych gości.

6TrutŚląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie reprezentowała v-ce dyrektor Anna Szymik Dyrektor Oddziału w Mikołowie. W swoim wystąpieniu, przed licznie zgromadzonym audytorium, podkreśliła znaczący wkład ŚZP w Katowicach w rozwój pszczelarstwa w województwie śląskim, promocję oraz ochronę zdrowia pszczół, które stanowią niezbędny element w przyrodzie, warunkujący nie tylko plonowanie roślin, ale przynoszący człowiekowi wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, które przede wszystkim służą zdrowiu ludzkiemu.

7Trut

Następnie życzyła wszystkim pszczelarzom i ich rodzinom by ten rok pracy w pasiece był źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek benedyktyński włożony w pracę hodowlaną zaowocował realizacją zamierzonych celów, twórczych inicjatyw, wspaniałych osiągnięć w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

4Trut

Dziękując za owocną współpracę z ŚZP w Katowicach, Pani dyrektor zaznaczyła że „śląskie trutowisko” jest niezwykłym wydarzeniem, świętem, konsolidacją środowiska pszczelarzy, mającym na celu wspólną wymianę merytorycznych poglądów, doświadczeń oraz podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć i problemów występujących w branży pszczelarskiej. Na zakończenie swojego wystąpienia, na ręce Prezesa Zbigniewa Binko i całego Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, złożyła gratulacje, oraz wyrazy uznania, życząc dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń statutowych oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Na zakończenie części oficjalnej Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Binko bardzo ciepło podziękowali wszystkim pszczelarzom i zaproszonym gościom oraz uczestnikom trutowiska za tak liczne przybycie.

4

Podsumowując tegoroczne Trutowisko można jednoznacznie stwierdzić że oprócz bardzo podniosłej i uroczystej gali pszczelarskiej , impreza ta miała charakter, spotkania i biesiady. Święto śląskich pszczelarzy, stało się forum wymiany myśli, doświadczeń, ale również praktycznych rozwiązań dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej. Wszystkim pszczelarzom w imieniu Dyrekcji Śląskiego Ośrodka Rolniczego Częstochowie składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności, a organizatorowi trutowiska Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach gratulujemy profesjonalnej organizacji i wspaniałej oprawy merytorycznej oraz artystycznej.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com