^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Obradował Śląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia  29  stycznia 2018 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddziale w Mikołowie  odbyło się posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i  Rolniczego.

Wszystkich uczestników przywitała pani Anna Szymik z-ca dyrektora ŚODR w Częstochowie. Podkreśliła znaczenie doświadczalnictwa odmianowo agrotechnicznego dla praktyki rolniczej  i zapewniła o kontynuacji prowadzonych doświadczeń w latach następnych. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Śląskiego Zespołu PDO dyrektor Oddziału Terenowego COBORU SDOO w Pawłowicach Norbert Styrc.

Program posiedzenia obejmował:

- sprawozdanie z realizacji PDO w 2017 roku – Przewodniczący Śląskiego Zespołu – Norbert Styrc,

- ocenę przeprowadzonych doświadczeń w sezonie 2017 – Inspektor Oceny Odmian Adam Skórka,

- opracowanie list odmian zalecanych (LOZ) na 2018 rok: zboża jare, ozime, rzepak ozimy, ziemniaki  groch i soja,

- ustalenie doboru zbóż jarych do doświadczeń PDO oraz lokalizacji doświadczeń na sezon 2018,

- przedstawienie bieżących spraw programu PDO.

Przewodniczący Zespołu podkreślił korzyści gospodarcze wynikające z PDO i znaczenie doświadczalnictwa odmianowego dla województwa śląskiego gdzie system cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W skali kraju woj. śląskie  jest nieprzerwanie liderem z  najlepszym wskaźnikiem areału gruntów ornych przypadających na jedno doświadczenie. Najważniejsze cele działania to ciągłe prace nad rozwojem PDO, rozszerzenie zakresu badań szczególnie roślin strączkowych i  pozyskanie środków na realizowanie doświadczeń. W roku 2017  testowane było w 63 doświadczeniach 450 odmian  w sześciu punktach doświadczalnych: SDOO w Pawłowicach, ZDOO w Kochcicach, Hodowla Roślin „DANKO” -  Modzurów i Małopolska Hodowla Roślin – Zakład Hodowli Nieznanice, IOR Poznań - Oddział Sośnicowice oraz ŚODR Częstochowa – Oddział w Mikołowie.

 Prowadzone są również badania rozpoznawcze odmian
ze Wspólnotowego Katalogu (CCA) w celu umożliwienia porównania z szeroką gamą odmian badanych w PDO.

Wyniki doświadczeń publikowane są w corocznym biuletynie opracowywane przez specjalistów prowadzących doświadczenia.  Ponadto wszystkie stacje doświadczalne oceny odmian uruchomiły własne strony internetowe m.in. w celu upowszechniania systemu opracowano aplikację ,,PDO Rekomendacja odmian’’

Pan Inspektor Adam Skórka przedstawił ocenę doświadczeń przeprowadzonych w 2017 roku kładąc szczególny nacisk dyskwalifikacje statystyczne badań oraz promowanie odmian z genami odporności na choroby co jest niezwykle ważne w stosowaniu integrowanej ochrony roślin.

Najważniejszym celem posiedzenia Zespołu PDO było opracowanie list odmian zalecanych do uprawy w województwie śląskim  na rok 2018. Ogromna ilość odmian krajowych i zagranicznych stwarza zapotrzebowanie na wskazanie odmian najbardziej przydatnych do uprawy i najlepiej przystosowanych do warunków glebowo-klimatycznych województwa śląskiego. Podstawą do umieszczenia odmiany na liście LOZ jest wysokość i stabilność plonowania oraz inne cechy pomocnicze jak odporność na choroby, wyleganie, wartość technologiczną czy dostępność materiału siewnego. Utworzenie LOZ pozwala wyeliminować odmiany niesprawdzone, nie posiadające wyników badań na naszym terenie. Charakterystyka opisowa odmian znajdujących się na LOZ opublikowana zostanie w kolejnych wydaniach Śląskich Aktualności  Rolniczych.

Kolejnym punktem programu posiedzenia był dobór odmian zbóż jarych do doświadczeń porejestrowych prowadzonych w województwie śląskim w 2018 roku. Badane są odmiany wzorcowe dla danego gatunku, odmiany z listy LOZ i odmiany nowo zarejestrowane wybrane przez Zespół PDO.

W doborze zbóż jarych w roku 2018 znalazły się następujące nowe odmiany:

  1. pszenica jara - odmiany Fala, Atrakcja, MHR Jutrzemka, KWS Sunny ogółem badanych będzie 16 odmian
  2. jęczmień jary - 5 nowych odmian browarnych i 5 nowych odmian browarnych  pastewnych  ogółem badanych będzie 33 odmian,
  3. owies - 2 odmiany nowe Lion i odmiana  Agrnt, ogółem badanych będzie 14 odmian,
  4. pszenżyto jare -  1 nowa odmiana Hugo, ogółem badanych będzie 6 odmian.

Podczas dyskusji podsumowującej i zamykającej posiedzenie członkowie Zespołu PDO podkreślali przydatność tego rodzaju spotkań oraz konieczność upowszechniania i promocji programu PDO. Dla realizacji zadań kluczowe znaczenie ma sprawny przepływ i dostępność fachowej wiedzy do odbiorców. Przewodniczący Zespołu podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wkład pracy oraz Zarządowi Województwa Śląskiego, Śląskiej Izbie Rolniczej  i innym instytucjom,  które włączyły się aktywnie  w rozwiązywanie problemów  deklarując dalszą dobrą współpracę. Realizacja i podejmowanie nowych zadań związanych z programem PDO nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy wszystkich instytucji i firm.

P1012929

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com