^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Uroczyste wręczenie nagród

20 stycznia 2017 roku w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Mikołów odbyło się spotkanie z laureatami konkursu Najlepsze gospodarstwo ekologiczne województwa śląskiego w 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział laureaci konkursu, doradcy rolni ŚODR współpracujący z gospodarstwami ekologicznymi, zastępca Dyrektora ŚODR Jakub Cofała, Dyrektor ŚODR Oddziału Bielsko-Biała Bożena Maślanka oraz Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Tomasz Żabiński i Beata Jaromin-Buczek pracownik Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach

Podczas spotkania przypomniano przebieg konkursu Najlepsze gospodarstwo ekologiczne województwa śląskiego w 2016 roku i przedstawiono krótką prezentację wyróżnionych gospodarstwa. Głównym celem organizowanego już od 9 lat konkursu jest promocja gospodarstw ekologicznych i szerzenie dobrych praktyk rolniczych w tych gospodarstwach. Dlatego też obok laureatów konkursu, zaprezentowano przykłady dobrych praktyk rolniczych w zakresie rolnictwa ekologicznego w innych gospodarstwach ekologicznych województwa śląskiego.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem wręczenia nagród rzeczowych. Nagrody dla rolników zostały ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który zakupił nagrody ze środków finansowych pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Gospodarowanie ekologiczne przykładem wdrażania dobrych praktyk rolniczych”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.          

P1011765

P1011766

P1011769

P1011775

P1011776

P1011783

foto. K. Kwaśniewska

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com