^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja w Częstochowie "Innowacyjność w chowie i hodowli królików - wyjazd studyjny"

loga napis sir ŚODR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z a p r o s z e n i e              

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

 

„Innowacyjność w chowie i hodowli królików – wyjazd studyjny”,

która odbędzie się 21.11.2016 r. (poniedziałek) o godz.10 00

w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 70/126

 

W programie:

 • - Możliwości wykorzystania materiału hodowlanego i osiągnięć genetyki w chowie i hodowli królików.
 • Profilaktyka weterynaryjna, bioasekuracja podstawą efektywnej produkcji mięsa króliczego.
 • Promocja mięsa króliczego
  dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB Instytutu Zootechniki w Balicach.
 • - Innowacyjność w chowie i hodowli królików. Organizacja bazy paszowej, tradycyjne i nowe tendencje
 • oraz trendy w żywieniu królików, znaczenie biopreparatów, efektywnych mikroorganizmów oraz dodatków paszowych
  – dr Leszek Gacek ZD Chorzelów IZ PIB Balice.
 • - Produkcja ekologiczna królików w oparciu o dostępne i alternatywne rozwiązania technologiczne
 • – dr hab. Jacek Walczak, prof. IZ PIB Instytutu Zootechniki w Balicach.

 

Na konferencji organizatorzy prowadzić będą zapisy na wyjazd studyjny -  9.12.2016 r. do ZD IZ Chorzelów.

 

Dla uczestników konferencji: bezpłatne materiały szkoleniowe, przewidziany  jest poczęstunek - serwis kawowy oraz posiłek.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com