^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

 

Zaprasza

 

 na szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i wydaniem zaświadczenia.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia do obrotu środkami ochrony roślin

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

 

wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

integrowana ochrona roślin

technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

 

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada br. o godzinie 9.00  w siedzibie ŚODR w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126.

 

 

Koszt szkolenia podstawowego 290 zł/osobę.

 

 

Kontakt

 

(034) 377 01 00

(034) 377 01 12

 

 

tablica2.2

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com