^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
9
11
12
13
15
17
18
19
20
Data : poniedziałek, 20 lipiec 2020
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wsparcie dla rolników za ograniczenie produkcji mleka

Nowe szczegóły wsparcia dla rolników, którzy ograniczą produkcję mleka

krowa mleko

Komisja Europejska zakłada, że pomoc będzie dostępna dla uprawnionych wnioskodawców, redukujących dostawy mleka krowiego przez okres trzech miesięcy, w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku. Uprawnionymi do pomocy będą zaś producenci mleka, którzy dostarczali mleko co najmniej do lipca 2016 r. włącznie.

            Wsparcie za redukcję, jak wcześniej zapowiadano, wyniesie maksymalnie 14 euro/1OO kg mleka (kurs euro zostanie ustalony według kursu z dnia zatwierdzenia rozporządzenia regulującego przyznanie tej pomocy). Zakłada się, że ISO mln euro przewidziane na ten cel przyczyni się do redukcji produkcji mleka w UE o ok. 1,07 mln t. Będzie się ono należało za ilość odpowiadającą różnicy między mlekiem dostarczonym w okresie referencyjnym a ilością dostarczoną w okresie redukcji . Pomoc zostanie jednak wypłacana nie do całej zredukowanej w wybranym przez rolnika trzymiesięcznym okresie ilości, ale do 50% i za minimalnie 3000 kg. Można z tego wywnioskować, że aby otrzymać unijne pieniądze, trzeba zredukować produkcję o min. 6 tys. kilogramów w ciągu trzech miesięcy uwzględnionych w którymś z czterech okresów redukcji , Wnioski będą przyjmowały odpowiednie agencje płatnicze, w Polsce będzie to Agencja Rynku Rolnego. Komisja Europejska zakłada, że w imieniu swoich członków o wsparcie będą mogły ubiegać się spółdzielnie mleczarskie oraz organizacje producentów.

Przewiduje się cztery terminy składania wniosków:

 

do 23 września br. do godz. 11.00 dla pierwszego okresu redukcji obejmującego październik, listopad i grudzień 2016 r.;

 

do 14 października br. do godz. 11.00 dla drugiego okresu redukcji obejmującego listopad i grudzień 2016 r. oraz styczeń 2017 r.,

 

do 11 listopada br. do godz. 11.00 dla trzeciego okresu redukcji obejmującego grudzień 2016 r. oraz styczeń i luty 2017 r.;

 

do 9 grudnia br. do godz. 11.00 dla czwartego okresu redukcji obejmującego styczeń, luty i marzec 2017 r.

 

Rolnicy mogą ubiegać się o pieniądze za redukcję tylko raz.

 

Wniosek o wsparcie będzie zawierał następujące składowe:

 

 

-nazwę i adres wnioskodawcy,

-łączną ilość mleka dostarczanego do pierwszych nabywców w okresie referencyjnym,

-całkowitą ilość mleka planowaną do dostaw w okresie redukcji,

-planowaną redukcję ilości dostawy,

-dokument wskazujący całkowitą ilość mleka dostarczoną w okresie referencyjnym,

-dokument wskazujący, że wniosek dotyczy producenta mleka, które dostarczał surowiec do pierwszych nabywców w lipcu 2016 r.

 

 

Agencje płatnicze w drugim dniu roboczym do godziny 15. 00 po upływie odpowiedniego terminu składania wniosków poinformują Komisę Europejską po odpowiednich kontrolach o zatwierdzonych wnioskach. Następnie Komisja Europejska poda państwom członkowskim, do jakiej ilości może zostać przyznana pomoc. W ciągu pięciu dni po terminie składania wniosków informacja zwrotna ma trafić do wnioskujących. W przypadku, gdy łączna ilość mleka objęta wnioskami o przyznanie pomocy przekroczy maksymalną ilość, Komisja ustali współczynnik przydziału. Państwa członkowskie będą go stosowały do ilości uwzględnionej w każdym wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc zostanie wypłacona na podstawie wniosku o płatność złożonego w terminie 45 dni po zakończeniu redukcji.

Będzie trzeba w nim wykazać m.in. rzeczywistą ilość redukcji dostawy mleka. Wypłata nastąpi po sprawdzeniu, czy zmniejszenie dostaw mleka faktycznie miało miejsce.

Jeżeli rzeczywista redukcja dostawy mleka wyniesie 50 % lub więcej,ale mniej niż 80 % wartości prognozowanej ilości, kwotę pomocy mnoży się przez współczynnik 0,8. Gdy będzie to 20% lub więcej, ale mniej niż 50% - przez współczynnik 0,5.

 

 

W sytuacji zaś jeżeli rzeczywista redukcja dostawy mleka będzie mniejsza niż 20% prognozowanej ilości, pomoc

nie zostanie wypłacona. Natomiast, gdy redukcja dostaw będzie większa niż prognoza, rolnik otrzyma pełną płatność. Wszystkie płatności z tytułu tej pomocy muszą trafić do rolników do 30 września 2017 r.

 

O dodatkowych pracach w Komisji Europejskiej i ewentualnych zmianach, i o tym, co ustalono, poinformujemy rolników na naszej stronie internetowej oraz w kolejnych numerach Śląskich Aktualności Rolniczych.

 

Rafał Przybyła ŚODR Oddział w  Mikołowie

wykorzystano literaturę  dr Magdaleny Szymańskiej