^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MLECZNA GALA - Uroczyste podsumowanie wyników prac hodowlanych w roku 2015

Uroczyste Podsumowanie Wyników Oceny Wartości Użytkowej Bydła Mlecznego w Województwie Śląskim w roku 2015

IMG 0639

W dniu 10 marca 2015 r.. w Sośnicowicach w restauracji ”Silvia” odbyła się uroczysta gala dla hodowców i producentów bydła mlecznego. Spotkanie dotyczyło podsumowania Wyników Oceny Wartości Użytkowej Bydła w województwie śląskim w roku 2015. Organizatorem spotkania była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Powitania hodowców bydła i zaproszonych gości dokonali Stanisław Gąsiorowski Z-ca Dyrektora Regionu ds. Oceny w Regionie Poznań z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Prezes Śląskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zbigniew Chwastek. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie reprezentowała Zastępca Dyrektora Jadwiga Bugaj. Uczestnikami spotkania byli czołowi hodowcy bydła i producenci mleka z województwa śląskiego w liczbie ponad stu osób. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: przedstawiciele Spółdzielni Mleczarskich z województwa śląskiego, Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

IMG 0640

Moderatorem spotkania w dalszej części był Dyrektor Biura Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddziału Śląskiego Tomasz Żorawowicz. W trakcie uroczystego spotkania poruszono szereg istotnych dla środowiska hodowców bydła kwestii i wygłoszono stojący na bardzo wysokim poziomie merytorycznym wykład. Omawiana problematyka wykładu doktora Tomasa Mitryka pracownika firmy Schaumann Austria, który zwrócił w swoim wykładzie uwagę na  klasyczny proces kiszenia, który rozpoczyna się jako dzika fermentacja uruchomiona przez różnorod­ne gatunki mikroorganizmów, które znajdują się w zakiszanej paszy. Efekt konserwowania i osta­teczna jakość kiszonki zależą od tego, jaki gatunek mikroorganizmów, kiedy i jak długo wpływał na fermentację, w zależności od aktualnych warun­ków (zawartość suchej masy, zawartość i skład cukrów, zawartość związków azotowych, pH, temperatura itp.). Przy niekontrolowanej, ewen­tualnie niedostatecznie kontrolowanej fermenta­cji, z powodu wielu czynników wynik jest niepew­ny i przypadkowy. Sztuką jest w kiszonce wysokiej jakości, ukierunkować tak proces fermentacji, aby pożądana mikroflora od razu w pierwszych godzi­nach od napełnienia silosu uzyskała dominującą pozycję i przez obniżenie pH, jako wynik fermen­tacji cukrów zatrzymała rozkładające działanie enzymów roślinnych i niepożądanej mikroflory. Wynikiem tego procesu powinna stać się wysokiej jakości zakonserwowana pasza, o długim okresie magazynowania, z wysoką koncentracją energii i strawnych składników odżywczych, ze zrównowa­żoną zawartością kwasów fermentacyjnych umoż­liwiających nieograniczone pobieranie i wymaga­ną stabilność tlenową podczas skarmiania.

IMG 0638

Na podkreślenie, w tym miejscu, zasługuje fakt że, mieliśmy przyjemność gościć i wysłuchać doktora Tomasa Mitryka na „Akademii Zakiszania” - na konferencji zorganizowanej przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Mikołowie, która odbyła się 27 lutego 2015 roku w Mikołowie, a dotyczyła aktualnych problemów w żywieniu i sporządzaniu wysokiej jakości kiszonek dla bydła mlecznego. Na forum dyskusyjnym dokonano wymiany myśli, doświadczeń ale także praktycznych rozwiązań dotyczących w szerokim rozumieniu chowu bydła, co pozwoliło na wyjaśnienie wielu wątpliwości i problemów. Część merytoryczna była ze wszech miar udana i pożyteczna dla wszystkich jej uczestników, a szczególnie dla hodowców bydła i producentów mleka. Odbyła się również w formie „posterowej” prezentacja praktycznych ofert dla uczestników, którą przedstawili zaproszeni goście z firm paszowych i dodatków paszowych oraz firm działających w otoczeniu branży hodowlanej, zootechnicznej i weterynaryjnej.

IMG 0637

IMG 3386Wyniki oceny wartości użytkowej bydła w 2015 roku w formie prezentacji multimedialnej przedstawił kierownik Oddziału Opole Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Aleksander Nozdryn- Płotnicki.

DSC05930Podsumowując wyniku roku 2015  Z-ca Dyrektora Regionu Oceny Poznań z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Stanisław Gąsiorowski zaznaczył, że był to trudny rok. Zlikwidowano kwoty mleczne, hodowcom naliczono kary za nadprodukcję, spadły ceny mleka, a ponadto niektóre regiony kraju nawiedziła susza.

DSC05933

Pomimo tych trudnych warunków nastąpił wzrost liczby ocenianych krów, jak i wydajność jednostkowa od krowy ocenianej. W Regionie Oceny Poznań na 31 grudnia 2015 roku oceniano 205520 krów w 4306 stadach, ubyło 43 obory i przybyło 4025 krów. Średnia wielkość stada to 47,8 krów, wzrost o 2,9 sztuki.

DSC05936

Objęcie oceną za 2015 rok wyniosło 51%, a jeżeli wyłączymy stada do 10 krów, to wynosi ono 61% i wykazuje tendencję wzrostową. Najwięcej obór ocenianych jest w przedziale 20-49 krów, a krów ocenianych w przedziale 20-149 krów. Tradycyjnie już w Regionie najwięcej krów ocenianych jest w metodzie A4.Osiągnęliśmy w Regionie Oceny Poznań od 203744,4przeciętnie ocenianych krów, a 8467 kg mleka, czyli o 163 kg więcej niż w 2014 roku.

DSC05934

Wszystkie województwa w których prowadzimy ocenę przekroczyły wydajność jednostkową 8 tysięcy kg mleka od krowy, we wszystkich nastąpił wzrost wydajności w odniesieniu do poprzedniego roku. Najwyższą wydajność odnotowano w woj. dolnośląskim – 8684 kg mleka. Najwyższy wzrost wydajności osiągnęli hodowcy z woj. śląskiego – średnio o 296 kg mleka. Nastąpił nieznaczny spadek procentu tłuszczu o -0,02% i białka o -0,01%. Skrócił się okres międzywycieleniowy średnio o 2 dni, a wiek pierwszego wycielenia nie uległ zmianie.

DSC05923

Dalszej pracy wymaga przeciętny wiek użytkowania krowy, który uległ nieznacznemu obniżeniu i wynosi 3,07 laktacji. Wydaje się, że ocena wartości użytkowej, to dobre narzędzie do pracy w stadzie, szczególnie w tych trudnych czasach, gdzie każda złotówka zaoszczędzona ma znaczenie dla ekonomiki produkcji mleka.

IMG 3389

 

W czasie spotkania nagrodzono najlepszych hodowców bydła mlecznego w woj. śląskim, uroczyście wręczono nagrody w formie pucharów i certyfikatów następującym laureatom:

STADA DO 20 KRÓW

I miejsce Jan Cimander Pyskowice

10029 kg mleka, 379 kg tłuszczu , 3,78 % tłuszczu, 333 kg białka, 3,20 % białka.

II miejsce Wojciech Piątkowski Chlina

9128 kg mleka, 372 kg tłuszczu, 4,07 % tłuszczu, 314 kg białka, 3,44 % białka.

III miejsce Grzegorz Badura Kieleczka

8760 kg mleka, 344 kg tłuszczu, 3,93 % tłuszczu, 281 kg białka, 3,21 % białka.

STADA 21-50 KRÓW

I miejsce Joachim Gralla Wilkowiczki

10978 kg mleka , 406 kg tłuszczu , 3,70 % tłuszczu , 357 kg białka , 3,25 % białka.

II miejsce Dariusz Lipok Mikołów

10224 kg mleka , 426 kg tłuszczu , 4,17 % tłuszczu , 352 kg białka , 3,44 % białka.

III miejsce Rajmund Wider Krzanowice

10074 kg mleka , 369 kg tłuszczu , 3,66 % tłuszczu , 336 kg białka , 3,33 % białka.

STADA 51-150 KRÓW

I miejsce Janusz Mike Świętoszowice

10846 kg mleka , 387 kg tłuszczu , 3,57 % tłuszczu , 349kg białka , 3,22 % białka.

II miejsce Krystian Kretek Krzanowice

10816 kg mleka , 361 kg tłuszczu , 3,34 % tłuszczu , 353 kg białka , 3,26 % białka.

III miejsce Arnold Lapczyk Zbytków

10250 kg mleka , 379 kg tłuszczu , 3,70 % tłuszczu , 343 kg białka , 3,35 % białka.

STADA 151-300 KRÓW

I miejsce OHZ Osiek Sp. z o.o. Wieprz

10925 kg mleka , 455 kg tłuszczu , 3.89 % tłuszczu , 350 kg białka , 3,20 % białka.

II miejsce Damian Chluba Kamieniec

10487 kg mleka , 454 kg tłuszczu , 4,33 % tłuszczu , 344 kg białka , 3,28 % białka.

III miejsce Paweł Musioł Gamów

10192 kg mleka , 383 kg tłuszczu , 3,76 % tłuszczu , 350 kg białka , 3,43 % białka.

STADA 301-500 KRÓW

I miejsce  DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o

12058 kg mleka , 482 kg tłuszczu , 4,00 % tłuszczu , 380 kg białka , 3,15 % białka.

II miejsce Bożena Butor-Fleszar Łany Wielkie

11603 kg mleka , 429 kg tłuszczu , 3,70 % tłuszczu , 362 kg białka , 3,12 % białka.

III miejsce Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las” Sp. z o.o.

9619 kg mleka ,  360 kg tłuszczu , 3,74 % tłuszczu , 314 kg białka , 3,26 % białka.

STADA 501-1000 KRÓW

I miejsce Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGROMAX” Sp. z o.o.

9858 kg mleka , 361 kg tłuszczu , 3,66 % tłuszczu , 316 kg białka , 3,21 % białka.

 

Wszystkim wyróżnionym rolnikom - hodowcom bydła w imieniu Dyrekcji Śląskiego Ośrodka Rolniczego w Częstochowie składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz do degustacji. Podczas kuluarowych rozmów, przy obficie zastawionych stołach podkreślano, że choć Śląsk kojarzony jest przez większość Polaków z wielkim przemysłem, węglem i stalą, z kopalniami i hutami, to jest tu też rolnictwo, dobre rolnictwo, na najwyższym europejskim poziomie, czego najlepszym przykładem są osiągane wyniki produkcyjne przez wyróżnionych rolników, hodowców bydła.