^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rybaku wypełnij formularz RRW-22

ludzik formularz

WAŻNE!!!

Do 15 marca 2016 r. wszyscy uprawnieni do rybactwa powinni przesłać Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za rok 2015 (RRW-22) do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Otrzymywanie niektórych dopłat przez poszczególne podmioty z funduszy unijnych jest uzależnione między innymi od wypełniania powyższego obowiązku statystycznego.

Przypominam również, że do 31 maja 2016 r. podmioty prowadzące gospodarkę rybacką w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych powinny wypełnić formularz RRW-23.

 

 

Kwestionariusz RRW-22

Wyjaśnienia do kwestionariusza RRW-22

Kwestionariusz RRW-23

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com