^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Odmiany zbóż jarych proponowane przez firmę DANKO Hodowla Roślin

Pszenica jara

Pszenicę jarą uprawia się na powierzchni ok. 270 tys. ha, co stanowi ok. 3,7% w ogólnej produkcji zbóż. Na zainteresowanie tą formą pszenicy wpływa zarejestrowanie nowych odmian charakteryzujących się lepszą plennością, mniejszym porażeniem przez choroby, a przede wszystkim bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna. W swojej ofercie firma DANKO posiada osiem odmian pszenicy jarej własnej hodowli:

GOPLANA, MANDARYNA, STRUNA, ARABELLA, KANDELA, KATODA, BRAWURA, BOMBONA

 

GOPLANA plenna, jakościowa, zdrowa

 • Charakteryzuje się nadzwyczajną plennośćią. W czołówce plenności w Polsce.
 • Pszenica Goplana posiada bardzo dobrą odporność choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów.
 • Posiada grube ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).
 • Odmiana uniwersalna w uprawie. Do siewów wiosennych jak i przewódkowych.
 • Jest odmianą średniej wysokości. W warunkach dużego uwilgotnienia gleby i intensywnej technologii uprawy wymaga skracania źdźbła.
 • Przydatna do uprawy na różnych rodzajach gleb, w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Doskonale się sprawdza na glebach kompleksu pszenno-buraczanego.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 180-200 kg/ha).

 

MANDARYNA toleruje wadliwy płodozmian

 • Jakościowa (grupa A) odmiana pszenicy jarej.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju.
 • Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną.
 • Odmiana wczesna, o średniej wysokości i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno o średniej MTZ, z małą ilością pośladu i o wysokiej gęstości w stanie zsypnym.
 • Wyróżnia się bardzo dobrą wartością technologiczną ziarna.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 170-190 kg/ha).

STRUNA lider gleb słabych

 • Nadzwyczajna plenność.
 • Posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna.
 • Wczesna, szczególnie polecana na gleby słabsze. Wykazuje doskonałą zdolność adaptacyjną do różnych warunków glebowo-klimatycznych.
 • Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby grzybowe.
 • Odmiana przewódkowa.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 180-200 kg/ha).

ARABELLA na gleby słabe i nie tylko

 • Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).
 • Wysoki poziom plonowania na terenie całej Polski.
 • Tolerancyjna  na zakwaszenie gleby, przydatna do uprawy na glebach słabszych.
 • Bardzo wczesna, idealna do mieszanek z jęczmieniem.
 • Najwyższa odporność na osypywanie ziarna.
 • Odmiana przewódkowa, przydatna do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 180-200 kg/ha).

KANDELA bardzo dobra jakość piekarnicza

 • Pszenica jara o bardzo dobrej jakości ziarna (grupa A).
 • Stabilnie plonuje na terenie całej Polski.
 • Jest to odmiana o średnio późnym terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzewania.
 • Toleruje lekkie zakwaszenie gleby, może być uprawiana na glebach o nieuregulowanym pH.
 • Pszenica przewódkowa, przydatna do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 180-200 kg/ha).

KATODA  duża wydajność mąki

 • Pszenica o bardzo dobrej jakości (grupa A). Tylko jeden parametr na osiem ocenianych przez COBORU przy klasyfikacji do danej grupy jakościowej spowodował, że nie została ona zakwalifikowana do pszenic elitarnych (grupa E).
 • Katodę charakteryzuje wysoka zawartość białka i glutenu, bardzo duży wskaźnik sedymentacji SDS.
 • Dużym atutem tej odmiany jest duża wydajność mąki o jasnożółtym zabarwieniu.
 • Odmiana o dobrej plenności na terenie całego kraju.
 • Katoda wykazuje dobrą odporność na większość chorób grzybowych, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz choroby podstawy źdźbła.
 • Ziarno Katody jest grube, dobrze wyrównane.
 • Odmiana o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 180-200 kg/ha).

BRAWURA  do mieszanek zbożowych i upraw ekologicznych

 • Pszenica jara z grupy jakościowej A, o dużym potencjale plonowania.
 • Zaliczana jest do odmian wczesnych, o średniej długości słomy i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Odmiana wykazuje dobrą odporność na większość chorób pszenic (mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriozy, choroby podstawy źdźbła).
 • Ziarno jest średniej wielkości, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.
 • Charakteryzuje się również wysoką liczbą opadania oraz średnią zawartością białka.
 • Odmiana ta znosi lekkie zakwaszenie gleby.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 180-200 kg/ha).

BOMBONA  elita jakości na Twoim polu

 • Jest to pierwsza zarejestrowana odmiana pszenicy jarej.
 • Odmiana elitarna (E) o bardzo wysokiej wartości parametrów technologicznych oraz wypiekowych mąki.
 • Bombona jest odmianą o średniej wysokości w stosunku do innych pszenic.
 • Posiada dobrą odporność na wyleganie i choroby.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie, co daje gwarancję produkcji wysokiej jakości surowca konsumpcyjnego, w regionach o zwiększonej ilości opadów oraz wydłużonym sezonie wegetacji.
 • Ziarno Bombony jest matowe o bardzo dobrym wypełnieniu i średniej MTZ.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 180-200 kg/ha).

Pszenżyto jare

Pszenżyto jare może być konkurencyjne w stosunku do innych zbóż jarych. Głownie dzięki lepszej zdrowotności, wystarczającej wartości pokarmowej ziarna i dobrym plonom uzyskiwanym przy znacznie niższych nakładach i na znacznie słabszych glebach, niż potrzeba do uprawy pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Jako gatunek pszenżyto jare cechuje się dość późnym okresem dojrzewania, lecz wszystkie odmiany DANKO (z odmian dostępnych w doborze) są zdecydowanie najwcześniejsze. Firma DANKO w swojej ofercie posiada odmiany : SOPOT, PUZON, MAZUR, NAGANO, DUBLET

 

SOPOT super plon i sztywność

 • Pszenżyto jare Sopot charakteryzuje się rekordową plennością zarówno w technologii ekstensywnej jak i intensywnej.
 • Jest najkrótszym pszenżytem zarejestrowanym w Polsce.
 • Charakteryzuje się  bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę kłosów, a na septoriozę liści i plew posiada najwyższą odporność spośród pszenżyt jarych.
 • Sopot wyróżnia się również najwyższą spośród wszystkich pszenżyt jarych odpornością na wyleganie. Doskonale sprawdza się w intensywnej technologii uprawy.
 • Posiada ziarno średniej grubości (około 40 gram), w typie pszenżyta Nagano, o wysokiej zawartości białka.
 • Odmiana uniwersalna w uprawie. Do siewów wiosennych jak i przewódkowych.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 170-200 kg/ha).

PUZON najwyższa zawartość białka

 • Pszenżyto jare Puzon, to nowa odmiana  o bardzo dobrej plenności.
 • Posiada najwyższą wśród zarejestrowanych w Polsce pszenżyt zawartość białka. Idealny komponent do sporządzania mieszanek paszowych dla zwierząt.
 • Odmiana o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Posiada bardzo dobrą odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą oraz fuzariozę kłosów.
 • Do siewów wiosennych jak i przewódkowych.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 170-200kg/ha).

MAZUR rekordowe plonowanie      

 • Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o wysokiej plenności.
 • Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa.
 • Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok.102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Posiada wysoką  tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz.
 • Ziarno grube  o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym.
 • Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 170-200 kg/ha).

NAGANO idealne w żywieniu zwierząt

 • Odmiana pszenżyta jarego o bardzo dobrej plenności na terenie całego kraju.
 • Nagano jest odmianą wczesną.
 • Wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego oraz choroby podstawy źdźbła.
 • Odmiana o dobrej odporności na wyleganie i najkrótszej słomie spośród wszystkich zarejestrowanych pszenżyt jarych w Polsce.
 • Odmiana typowo paszowa, o podwyższonej zawartości białka.
 • Ziarno pszenżyta Nagano jest grube o dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
 • Odmiana o dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.
 • Nadaje się do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 170-200 kg/ha).

DUBLET wyjątkowa plenność

 • Dublet należy do wcześnie kłoszących się i dojrzewających pszenżyt jarych.
 • Wykazuje dużą odporność na choroby, a szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosów.
 • Ziarno Dubleta jest duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.
 • Ziarno wyróżnia się wysoką liczbą opadania i podwyższoną zawartością białka oraz dużą gęstością w stanie zsypnym.
 • Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy.
 • Odmiana przewódkowa.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 170-200 kg/ha).

 

Jęczmień jary

Gatunek ten  w światowej produkcji zbóż zarówno pod względem uprawy jak i wielkości zbiorów zajmuje 4 miejsce, po pszenicy, ryżu i kukurydzy. W Polsce jęczmień jest coraz bardziej doceniany, a areał uprawy utrzymuje się na poziomie około 770 tys. ha, co stanowi około 10% w ogólnej produkcji zbóż.  W swojej ofercie handlowej DANKO Hodowla Roślin posiada jęczmiona paszowe : MELIUS, PENGUIN, ARGENTO, ELLA, KUCYK, BASIC, IRON, NATASIA, EUNOVA, odmiany browarne : AVALON, SANETTE, PROPINO, QUENCH.

 

MELIUS bezkonkurencyjny plon

 • Nowa odmiana jęczmienia jarego, szczególnie polecana na cele paszowe.
 • Bardzo dobra i stabilna plenność we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
 • Słoma średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Dobra odporność na obłamywanie dokłosia, co jest szczególnie ważne w sytuacji niemożności zbioru jęczmienia bezpośrednio po uzyskaniu przez rośliny dojrzałości.
 • Dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na mączniaka prawdziwego i rynchsporiozę, dobra na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia.
 • Piękne, grube ziarno o wysokiej MTZ (ok. 55 gram) i bardzo dobrym wyrównaniu ziarna.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2

PENGUIN  idealny w towarzystwie z owsem i pszenicą

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Bardzo dobra plenność na terenie całej Polski.
 • Dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę.
 • Bardzo dobra odporność na wyleganie.
 • Termin kłoszenia dostosowany do mieszanek z owsem i pszenicą.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 120-140 kg/ha).

ARGENTO idealny w średnio intensywnej uprawie

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością, szczególnie w technologii średnio intensywnej.
 • Dobra zdrowotność. Posiada szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia.
 • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być uprawiana na glebach słabszych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 120-140 kg/ha).

ELLA  plon Twoich marzeń

 • Rewelacyjna  plenność.
 • Odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent do pasz dla trzody i drobiu.
 • Bardzo dobra odporność na choroby.
 • Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Średnio wczesna, o grubym ziarnie.
 • Uniwersalna, zalecana na gleby dobre, z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby).
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2  (ca. 130-150 kg/ha).

KUCYK  lider gleb słabych

 • Wysoki potencjał plonowania, zwłaszcza w technologii średnio intensywnej.
 • Najbardziej stabilny plon na poziomie a1 spośród odmian wyższych.
 • Odmiana paszowa o wysokiej zawartości białka.
 • Grube ziarno o najwyższej gęstości spośród wszystkich odmian jęczmienia zarejestrowanych w Polsce.
 • Odmiana przydatna do produkcji kasz jęczmiennych.
 • Szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych.
 • Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo).
 • Dobra odporność na wyleganie.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 130-150 kg/ha).

BASIC  uda się każdemu

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Wysoki plon pięknego ziarna.
 • Bardzo dobra zdrowotność.
 • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Toleruje błędy w agrotechnice.
 • Przydatna do uprawy na glebach średniej jakości.
 • Siew nasionami zaprawionymi w terminie możliwie wczesnym. Zalecana norma wysiewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 140-160 kg/ha).

IRON  liczy się plon

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Bardzo dobry poziom plonowania na terenie całej Polski.
 • Toleruje lekkie zakwaszenie gleby, przez co może być uprawiana na stanowiskach o nieuregulowanym pH.
 • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Odmiana średnio wczesna.
 • Bardzo dobra zdolność krzewienia.
 • Siew nasionami zaprawionymi, w terminie możliwie wczesnym. Zalecana norma wysiewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 130-150 kg/ha).

NATASIA  ekonomiczna w uprawie

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Stabilny i wysoki poziom plonowania.
 • Odmiana o krótkim źdźble i dobrej odporności na wyleganie.
 • Przydatna do uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych. 
 • Podwyższona odporność na zakwaszenie gleby.
 • Ziarno bardzo grube o dobrym wyrównaniu i obniżonym udziale pośladu.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 140-160 kg/ha).

EUNOVA idealna na słabe gleby

 • Odmiana jęczmienia jarego typu pastewnego o bardzo dobrej plenności.
 • Eunova charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na mączniaka oraz dobrą odpornością na pozostałe choroby jęczmienia.
 • Ziarno duże, dobrze wyrównane.
 • Wśród odmian pastewnych Eunova wyróżnia się podwyższoną zawartością białka.
 • Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i średnio wczesnym terminie dojrzewania.
 • Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie.
 • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca.  130-150 kg/ha).

AVALON zysk dla rolnika, niski koszt dla browaru

 • Jęczmień browarny. Posiada doskonałe parametry browarne ziarna (niska zawartość białka, niska zawartość B-glukanów, odpowiednia liczbę Kolbacha, niska lepkość brzeczki oraz wysoka kruchość słodu).
 • Duże oszczędności w kosztach słodowania i suszenia słodu.
 • Charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem plonowania, szczególnie w technologii intensywnej. Można zaoszczędzić na nawożeniu azotem.
 • Odmiana kontynentalna, toleruje niekorzystne warunki klimatyczne – okresowe niedobory wody. Zalecany do uprawy we wszystkich regionach w Polsce.
 • Posiada dobrą odporność na choroby, szczególnie na plamistość siatkową, rynchosporiozę oraz czarną plamistość.
 • Odmiana średniej wysokości, o wysokiej gęstości łanu i dobrej odporności na wyleganie.
 • Niska zawartość białka i dobra odporność na wyleganie pozwala na intensywną technologię uprawy.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 150-170 kg/ha).

SANETTE  międzynarodowa akceptacja jakości browarnej

 • Bardzo wysoki i stabilny plon w całej Europie.
 • Odmiana browarna o zdrowych liściach i dużej odporności na wyleganie.
 • Zawartość białka dokładnie dostosowana do wymagań słodowni i browarów.
 • Zalecana we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-330 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 140-160 kg/ha).

PROPINO  nowy standard jakości dla słodowni

 • Uznane plonowanie wśród odmian browarnych i paszowych w całej Europie.
 •  Odmiana browarna o zdrowych liściach i dużej odporności na wyleganie.
 •  Bardzo niska zawartość białka gwarantująca w żniwa spokój o jakość.
 •  Zalecany we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce, również na terenach z deficytem wilgoci.
 • W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

QUENCH  bezkonkurencyjny plon i rewelacyjna jakość

 • Jęczmień browarny.
 • Najwyższy plon w doświadczeniach jakościowych.
 • Wyśmienita zdrowotność liści (szczególnie odporny na mączniaka prawdziwego).
 • Zalecany we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce.
 • Odmiana krótkosłoma, o wysokiej gęstości łanu i dobrej odporności na wyleganie.
 • Niska zawartość białka i dobra odporność na wyleganie pozwala na intensywną technologię uprawy.
 • W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300 -350 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 150-170 kg/ha).
 • W związku z bardzo dobrą odpornością odmiany na choroby grzybowe w warunkach występowania niewielkiej presji chorób, ochronę można ograniczyć do jednego zabiegu zapewniającego plon i jakość.

 

Owies

Owies jest gatunkiem spełniającym ważną rolę fitosanitarna w płodozmianie z dużym udziałem zbóż, przekraczającym 70%. Gatunek ten dobrze znosi uprawę po zbożach, a sam jest dobrym przedplonem dla zbóż. Ziarno owsa w zdecydowanej części przeznaczone jest na paszę, niewielka cześć zbiorów przeznaczona jest dla przemysłu płatkarskiego. Wszystkie zarejestrowane odmiany firmy DAKO są przydatne do produkcji płatków. W ofercie znajdują się odmiany owsa: żółtoziarniste - ARKAN, ARDEN, ZUCH, BERDYSZ, BRETON, FURMAN, RAJTAR, odmiana o łusce brunatnej – GNIADY, odmiana bezłuskowa – NAGUS

 

ARKAN  niskie wymagania glebowe

 • Najnowsza odmiana owsa żółtego o bardzo wysokim poziomieplonowania.
 • Charakteryzuje się równomiernym dojrzewaniem.
 • Jest odmianą o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Posiada bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na rdzę źdźbłową i wieńcową, mączniaka prawdziwego, helmitosporiozę oraz septoriozę liści.
 • Jest odmianą wczesną, doskonale sprawdzającą się na słabych stanowiskach.
 • Przydatna również do mieszanej zbożowych z jęczmieniem jarym i pszenicą jarą.
 • Toleruje lekkie zakwaszenie gleby.
 • Posiada ziarno średniej grubości o niskiej zawartości łuski.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 150-170 kg/ha).

ARDEN  duża tolerancja na słabe stanowiska

 • Odmiana żółtoziarnista owsa.
 • Arden jest szczególnie polecany do uprawy na słabych stanowiskach.
 • Wykazuje dobrą odporność na zakwaszenie gleby.
 • Plonuje dobrze i stabilnie na terenie całego kraju.
 • Jest to odmiana średnio wczesna, równomiernie dojrzewająca, o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na rdzę wieńcową, rdzę źdźbłową i septoriozę liści.
 • Przydatna do mieszanek zbożowych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

ZUCH  odważny na każdym stanowisku

 • Odmiana owsa żółtoziarnistego.
 • Charakteryzuje się  bardzo dobrą plennością. Przydatna jest do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.
 • Odmiana średnio wczesna.
 • Rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Dużym atutem owsa Zuch jest grube ziarno i obniżona zawartość łuski.
 • Odmiana o dobrej odporności na choroby.
 • Posiada podwyższoną zawartość białka.
 • Zuch może być uprawiany na glebach słabszych oraz przydatny jest do uprawy jako komponent w mieszankach zbożowych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

BERDYSZ  wysoka zawartość białka

 • Średnio wczesna, równomiernie dojrzewająca odmiana owsa żółtoziarnistego.
 • Plonuje wysoko i stabilnie na terenie całego kraju.
 • Ziarno duże, o dobrym wyrównaniu, o średniej zawartości łuski i podwyższonej zawartości białka.
 • Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie.
 • Berdysza charakteryzuje bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na rdzę źdźbłową i  rdzę wieńcową.
 • Berdysz może być uprawiany jako komponent w mieszankach zbożowych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

BRETON  piękne, złote, ciężkie ziarno

 • Żółtoziarnista odmiana owsa.
 • Odmianę charakteryzuje wysoka plenność na terenie całego kraju.
 • Breton to owies o wczesnym terminie wiechowania i dojrzewania.
 • Rośliny są średniej długości o dobrej odporności na wyleganie oraz o bardzo dobrej odporności na rdzę wieńcową i rdzę źdźbłową.
 • Ziarno jest grube (wysoka MTZ) i dobrze wyrównane.
 • Odmiana o niskim udziale łuski.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

FURMAN 

 • Odmiana owsa żółtoziarnistego.
 • Cechuje się bardzo dobra plennością i dobrą odpornością na wyleganie.
 • Ziarno Furmana jest duże i bardzo dobrze wyrównane.
 • Jest to odmiana o średnim terminie dojrzewania, równomiernie dojrzewająca, o dobrej odporności na choroby.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

RAJTAR

 • Żółtoziarnista odmiana owsa, przeznaczona do uprawy w całym kraju.
 • Odmianę charakteryzują rośliny o dużej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści.
 •  Posiada dobrą odporność na wyleganie.
 • Termin wiechowania i dojrzewania – średnio wczesny.
 • Ziarno o małym udziale pośladu oraz wysokiej zawartości białka i tłuszczu.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

GNIADY

 • Pierwsza w Polsce zarejestrowana odmiana owsa o brunatnej łusce.
 • Odmianę charakteryzuje bardzo dobra zdrowotność, szczególnie odporność na mączniaka prawdziwego.
 • Jest to owies o średnim terminie wiechowania i dojrzewania.
 • Rośliny niewysokie o dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno Gniadego jest dorodne, bardzo dobrze wyrównane, o niskim udziale łuski.
 • Zawiera wyższy poziom aminokwasów egzogennych oraz wyższą wartość odżywczą białka, w porównaniu do odmian żółtoziarnistych.
 • Ziarno to wyróżnia się również zwiększoną zawartością Fe i Mn, wpływających na lepszą wydajność organizmu. Szczególnie polecany w żywieniu koni czy gęsi.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

NAGUS najwyższy plon na glebach zakwaszonych

 • Odmiana bezłuskowa.
 • Wysoka zawartość białka i tłuszczu – doskonała wartość żywieniowa ziarna.
 • Bardzo dobra odporność na zakwaszenie gleby.
 • Odmiana średnio wczesna, równomiernie dojrzewająca.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 115-120 kg/ha).

 

 

pszenica jara

źródło : materiały promocyjne firmy DANKO, www.danko.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com