^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rekompensaty za straty spowodowane suszą dla hodowców ryb

logo ARiMR

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o pomoc dla producentów trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowców ryb słodkowodnych, którzy ponieśli straty w wyniku suszy. 

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR od 10 do 14 grudnia 2015r. Druki znajdują się na stronie arimr.gov.pl 

Jak możemy przeczytać na stronie Agencji:

"Tak krótki termin przyjmowania wniosków wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze ARiMR mogła rozpocząć nabór wniosków o takie wsparcie w dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw znowelizowanego  rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego zakres i sposób realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nastąpiło to 9 grudnia. Po drugie zaś Agencja chce jak najszybciej wypłacić poszkodowanym pomoc finansową, a całą operację zakończyć do 31 grudnia 2015 r.

Znowelizowane rozporządzenie o zadaniach ARiMR i sposobie ich realizacji, które weszło w życie 10 grudniaprzewiduje:

a) udzielanie pomocy podatnikom podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; taka pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego;

b) umożliwienie uzyskania wszystkim producentom rolnym, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa) bez względu na ich liczbę, pomocy polegającej na refundacji do 50% wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie co oznaczana, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com